📖TARJUMA-E-KANZUL IMAAN SHAREEF, ALBUM-14📖

ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﮧِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤٰﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﯿۡﻢِ

Para-⑱, SUREH MUA-MINUN(मुअ~मीनूंन)

✍🏻①.
✏Beshak Murad Ko Pahuche Imaan Wale..
✍🏻②.
🖊Jo Apni Namaz Me Girgidate Hai..
✍🏻③.
✏Aur Woh Jo Kisi Behuda Baat Ki Taraf Iltifat Nahi Karte.
✍🏻④.
🖊Aur Woh Ke Zakat Dene Ka Kaam Karte Hai..
✍🏻⑤.
✏Aur Woh Jo Apni Sharmgaaho Ki Hifazat Karte Hai..
✍🏻⑥.
🖊Magar Apni Biwiyo Ya Sharayi Bandiyo Par Jo Unke Hath ki Milk Hai Unpar Koi Malamat Nahi…
✍🏻⑦.
✏To Jo Un 2 Ke Siwa Kuch Aur Chahe Wohi Hadd se Badhne Wale Ha..
✍🏻⑧.
🖊Aur Woh Jo Apni Amanato Aur Ahad ki Ri’ayat Karte Hai..
✍🏻⑨.
✏Aur Woh Jo Apni Namazo Ki Nigehbani Karte Hai..
✍🏻⑩.
🖊Yahi Log Waris Hai..
✍🏻⑪.
✏Firdous ki Miras Payenge Woh Usme Hamesha Rahenge..
✍🏻⑫.
🖊Aur Beshak Humne Aadmi ko Chuni Huyi Mitti se Banaya..
✍🏻⑬.
✏Fir Use Pani ki Bund Kiya Ek Mazboot Thehraw Me..
✍🏻⑭.
🖊Fir Humne Us Pani Ki Bund Ko Khoon ki Fatak Kiya Fir Khoon Ki Fatak ko Gosht ki Boti Fir Gosht ki Boti Ko Haddiya Fir Un Haddiyo Par Gosht Pehnaya Fir Use Aur Soorat Me Uthan Di To Badi Barkat Wala Hai ALLAH Sabse Behter Banane Wala..
✍🏻⑮.
✏Fir Uske Bad Tum Sab Zaroor Marne Wale ho..
✍🏻⑯.
✏Fir Tum Sab Qayamat Ke Din Uthaye Jaoge..
✍🏻⑰.
🖊Aur Beshak Humne Tumhare Upar 7 Raahe Banayi Aur Hum Khalk Se Be’khabar Nahi..
✍🏻⑱.
✏Aur Humne Aasman Se Paani Utara Ek Andaze Par Fir Use Zameen Me Thehraya Aur Beshak Hum Uske Le Janepar Qadir hai..
✍🏻⑲.
🖊To Usse Humne Tumhare Baagh Paida Kiye Khajuro Aur Angooro Ke Tumhare Liye Unme Bahot se Mewe Hai Aur Unme Se Khate Ho…
✍🏻⑳.
✏Aur Woh Peid Paida Kiya Ke Toore Sina Me Nikalta Hai Lekar Ughta Hai Teil Aur Khane Walo Ke Liye Salan…
✍🏻②①.
✏Aur Beshak Tumhare Liye Choupayo Me Samajne Ka Maqam Hai Hum Tumhe Pilate Hai Usme Se Jo Uske Pet Me Hai Aur Tumhare Liye Unme Bhot Fayde Hai Aur Unse Tumhari Khorak Hai…
✍🏻②②.
🖊Aur Unpar Aur Kashti Par Sawar Kiye Jate ho..
✍🏻②③.
✏Aur Beshak Humne Nooh ko Uski Qoum Ki Taraf Bheja To Usne Kaha Aye Meri Qoum ! ALLAH Ko Poojo Uske Siwa Tumhara Koi Khuda Nahi To Kya Tumhe Darr Nahi..
✍🏻②④.
🖊To Uski Qoum Ke Jin Sardaro Ne Kufr Kiya Bole Ye To Nahi Magar Tum Jesa Aadmi Chahta Hai Ke Tumhara Bada Bane Aur Allah Chahta To Farishte Utarta Humne To Ye Apne Agle Baap-Dadawo Me Na Suna…
✍🏻②⑤.
✏Woh To Nahi Magar Ek Deewana Mard To Kuch Zamane Tak Uska Intezar Kiye Raho…
✍🏻②⑥.
✏Nooh Ne Arz Ki Aye Mere Rabb ! Meri Madad Farma…
✍🏻②⑦.
🖊Ispar Ke Unhone Muje Jhutlaya To Humne Use *WAHI* Bheji Ke Humari Nigah Ke Samne Aur Humare Huqm Se Kashti Bana Fir Jab Humara Huqm Aaye Aur Tanoor Ubhle To Usme Bitha Le Har Jode Me Se Do Aur Apne Ghar Wale Magar Unme Se Woh Jinpar Baat Pehle Pad Chuki Aur Un Zalimo Ke Muammle Me Mujse Bat Na Karna Ye Zaroor Duboye Jaenge…
✍🏻②⑧.
✏Fir Jab Theek Beth Le Kashti Par Tu Aur Tere Sath Wale To Keh Ke Sab Khoobiya Allah Ko Jisne Hume Un Zalimo Se Najat Di..
✍🏻②⑨ 
🖊Aur Arz Kar Ke Aye Mere Rabb Muje Barkat Wali Jagah Utaar Aur Tu Sabse Behter Utarne Wala hai..
✍🏻③ⓞ.
✏Beshak Isme Zaroor Nishaniya Hai Aur Beshak Zaroor Hum Jaanchne Wale The..
✍🏻③①.
✏Fir Unke Bad Humne Aur Sangat Paida Ki..
✍🏻③②.
🖊To Unme Ek Rasool Unhi Me Se Bheja Ke ALLAH Ki Bandagi Karo Uske Siwa Tumhara Koi Khuda Nahi To Kya Tumhe Darr Nahi..
✍🏻③③.
✏Aur Bole Uski Qoum Ke Sardar Jinhone Kufr Kiya Aur Aakhirat Ki Haazri Ko Jhootlaya Aur Humne Unhe Duniya ki Zindagi Me Chain Diya Ke Ye To Nahi Magar Tum Jesa Aadmi Jo Tum Khate Ho Usi Me Se Khata Hai Aur Jo Tum Pite Ho Usi Me Se Pita hai..
✍🏻③④.
🖊Aur Agar Tum Kisi Apne Jaise Aadmi Ki Ita’at Karo Jab To Tum Zaroor Ghate Me Ho…
✍🏻③⑤.
✏Kya Ye Wa’da Deta Hai Ke Jab Tum Mar Jawoge Aur Mitti Aur Haddiya Ho Jaoge Uske Ba’ad Fir Nikale Jaoge..
✍🏻③⑥.
✏Kitni Door Hai, Kitni Door Hai, Jo Tumhe Wa’da Diya Jata Hai…
✍🏻③⑦.
🖊Woh To Nahi Magar Humari Duniya ki Zindagi Ke Hum Marte Jeete Hai Aur Hume Uthna Nahi..
✍🏻③⑧.
✏Woh To Nahi Ek Mard Jisne ALLAH Par Jooth Bandha Aur Hum Use Manne Ke Nahi..
✍🏻③⑨.
🖊Arz Ki Aye Mere Rabb ! Meri Madad Farma…
✍🏻④ⓞ.
✏Ispar Ke Unhone Muje Jhootlaya ALLAH Ne Farmaya Kuch Der Jaati Hai Ke Ye Subha Karenge Pachtate Huwe….
✍🏻④①.
✏To Unhe Aa Liya Sacchi Chinghad Ne To Humne Unhe Ghaas Kuda Kar Diya To Door Ho Zalim Log…
✍🏻④②.
🖊Fir Unke Bad Humne Aur Sangate Paida Ki Koi Ummat Apni Mee’ad Se Na Pehle Jaye Na Piche Rahe..
✍🏻④③.
✏Fir Humne Apne Rasool Bheje Ek Piche Dusra…
✍🏻④④.
🖊Jab Kisi Ummat Ke Pas Rasool Aaya Unhone Use Jhootlaya To Humne Aglo Se Piche Mila Diye Aur Unhe Kahaniya Kar Dala To Door Ho Woh Log Ke Imaan Nahi Late..
✍🏻④⑤.
✏Fir Humne Moosa Aur Uske Bhai Haroon Ko Apni Ayato Aur Roshan Sanad Ke Sath Bheja Fir’on Aur Uske DarbAriyo ki Taraf… 
✍🏻④⑤.
✏To Unhone Guroor Kiya, Aur Woh Log Galba Paye Huwe The…
✍🏻④⑦.
🖊To Bole Ke Kya Hum Imaan Le Aaye Apne Jaise 2 Aadmiyo Par Aur Unki Qoum Humari Bandagi Kar Rahi Hai..
✍🏻④⑧.
✏To Unhone Un Dono Ko Jhootlaya To Halak Kiye Huwo Me Ho Gaye…
✍🏻④⑨.
🖊Aur Beshak Humne Moosa Ko Qitab Ata Farmayi Ke Unko Hidayat Ho..
✍🏻⑤ⓞ.
✏Aur Humne Mariyam Aur Uske Bete Ko Nishani Kiya Aur Unhe Thikana Diya Ek Buland Zameen Jaha Basne Ka Maqam Aur Nigaah Ke Samne Behta pani….
✍🏻⑤①.
✏Aye Paigambaro ! Pakeeza Cheeze Khawo Aur Accha Kaam Karo Me Tumhare Kaamo ko Janta hu…
✍🏻⑤②.
🖊Aur Beshak Ye Tumhara Deen Ek Hi Deen hai Aur Me Tumhara Rabb Hu To Mujse Daro..
✍🏻⑤③.
✏To Unki Ummato Ne Apna Kaam Aapas Me Tukde-Tukde Kar Liya Har Giroh Jo Uske Pas Hai Uspar Khush Hai…
✍🏻⑤④.
🖊To Tum Unko Chor Do Unke Nashe Me Ek Waqt Tak..
✍🏻⑤⑤.
✏Kya Ye Khayal Kar Rahe Hai Ke Woh Jo Hum Unki Madad Kar Rahe hai Maal Aur Beto Se..
✍🏻⑤⑥.
✏Ye Jald-Jald Unko Bhalaiya Dete Hai Balke Unhe Khabar Nahi..
✍🏻⑤⑦.
🖊Beshak Woh Jo Apne Rabb Ke Darr Se Sehme Huwe Hai..
✍🏻⑤⑧.
✏Jo Apne Rabb Ki Ayato Par Imaan Late hai..
✍🏻⑤⑨.
🖊Aur Woh Jo Apne Rabb Ka Koi Shareek Nahi Karte..
✍🏻⑥ⓞ.
✏Aur Woh Jo Dete Hai Jo Kuch De Aur Unke Dil Darr Rahe hai Yun Ke Unko Apne Rabb Ki Taraf Firna hai…
✍🏻⑥①.
✏Ye Log Bhalaiyo Me Jaldi Karte Hai Aur Yahi Sabse Pehle Unhe Pahuche..
✍🏻⑥②.
🖊Aur Hum Kisi Jaan Par Bojh Nahi Rakhte Magar Uski Taqat Bhar Aur Humare Pas Ek Qitab Hai Ke Haq Bolti hai Aur Unpar Zulm Na Hoga…
✍🏻⑥③.
✏Balke Unke Dil Usse Gaflat Me Hai Aur Unke Kaam Un Kaamo se Juda hai Jinhe Woh Kar Rahe hai..
✍🏻⑥④.
🖊Yaha Tak Ke Jab Humne Unke Ameero Ko Azab Me Pakra To Jabhi Woh Fariyad Karne Lage..
✍🏻⑥⑤.
✏Aaj Fariyad Na Karo Humari Taraf se Tumhari Madad Na Hogi…
✍🏻⑥⑥.
✏Beshak Meri Ayate Tumpar Padhi Jati Thi To Tum Apni Ediyo Ke Ball Ulte Palatte The…
✍🏻⑥⑦.
🖊Khidmate Haram Par Badhayi Marte Ho Raat ko Waha Behuda Kahaniya Bakte..
✍🏻⑥⑧.
✏Haq Ko Chore Huwe Kya Unhone Baat Ko Socha Nahi Ya Unke Pas Woh Aaya Jo Unke Baap-Dada Ke Pas Naa Aya tha…
✍🏻⑥⑨.
🖊Ya Unhone Apne Rasool Ko Naa Pehchana To Woh Use Begana Samaj Rahe Hai…
✍🏻⑦ⓞ.
✏Ya Kehte Hai Use Souda Hai Balke Woh To Unke Pas Haq Laye Aur Unme Aksar ko Bura Lagta hai…
✍🏻⑦①.
✏Aur Agar Haq Unki Khawaisho ki Paurvi Karta To Zaroor Aasman Aur Zameen Aur Jo Koi Unme Hai Sab Tabah Ho Jate Balke Hum To Unke Pas Woh Cheez Laye  Jisme Unki Naam’wari Thi To Woh Apni Izzat se hi Munh Fere Huwe hai..
✍🏻⑦②.
🖊Kya Tum Unse Kuch Ujhrat Mangte ho To Tumhare Rabb Ka Azr Sabse Bhala Aur Woh Sabse Behter Rozi Dene Wala…
✍🏻⑦③.
✏Aur Beshak Tum Unhe Sidhi Raah Ki Taraf Bulate ho…
✍🏻⑦④.
🖊Aur Beshak Jo Aakhirat Par Imaan Nahi Late Zaroor Sidhi Raah Se Katraye Huwe hai…
✍🏻⑦⑤.
✏Aur Agar Hum Unpar Reham Kare Aur Jo Musibat Unpar Padi hai Taal De To Zaroor Bhatapna Karenge Apni Sarkashi Me Behakte Huwe…
✍🏻⑦⑥.
✏Aur Beshak Humne Unhe Azab Me Pakra To Na Woh Apne Rabb Ke Huzur Me Jhuke Aur Na Girgidate Hai…
✍🏻⑦⑦.
🖊Yaha Tak Ke Jab Humne Unpar Khola Kisi Sakht Azab Ka Darwaza To Woh Ab Usme Na’Ummid Pade hai..
✍🏻⑦⑧.
✏Aur Wohi Hai Jisne Banaye Tumhare Liye Kaan Aur Aankhe Aur Dil Tum Bahot Hi Kum Haqq Mante ho..
✍🏻⑦⑨.
🖊Aur Wohi Hai Jisne Tumhe Zameen Me Felaya Aur Usiki Taraf Uthna hai…
✍🏻⑧ⓞ.
✏Aur Wohi Jilaye Aur Maare Aur Usike Liye Hai Raat Aue Din Ki Tabdiliya To Kya Tumhe Samaj Nahi..
✍🏻⑧①.
✏Balke Unhone Wohi Kahi Jo Agle Kehte the…
✍🏻⑧②.
🖊Bole Kya Jab Hum Mar Jaye Aur Mitti Aur Haddiya Ho Jaye Kya Fir Nikale Jayenge…
✍🏻⑧③.
✏Beshak Ye Wa’da Humko Aur Humse Pehle Humare Baap-Dada Ko Diya Gaya Ye To Nahi Magar Wohi Agli Dastane…
✍🏻⑧④.
🖊Tum Farmawo Kiska Maal Hai Zameen Aur Jo Kuch Usme Hai Agar Tum Jante ho..
✍🏻⑧⑤.
✏Ab Kahenge Ke ALLAH Ka Tum Farmawo Fir Kyu Nahi Sochte…
✍🏻⑧⑥.
✏Tum Farmawo Koun Hai Malik 7 Aasmano Ka Aur Malik Bade Arsh Ka..
✍🏻⑧⑦.
🖊Ab Kahenge Ye Allah Hi Ki Shaan Hai Tum Farmawo Fir Kyo Nahi Darte..
✍🏻⑧⑧.
✏Tum Farmawo Kiske Hath Hai Har Cheez Ka Qaabu Aur Woh Panah Deta hai Aur Uske Khilaf Koi Panah Nahi De Sakta Agar Tumhe Ilm ho..
✍🏻⑧⑨.
🖊Ab Kahenge Ye ALLAH hi Ki Shaan Hai Tum Farmawo Fir Kis Jaadu Ke Fareb Me Pade ho..
✍🏻⑨ⓞ.
✏Balke Hum Unke Pas Haq Laye Aur Woh Beshak Joothe hai…
✍🏻⑨①.
✏ALLAH Ne Koi Baccha Ikhtiyar Na Kiya Aur Na Uske Sath Koi Dusra Khuda Yun Hota To Har Khuda Apni Makhluk Le Jata Aur Zaroor Ek Dusre Par Apni Taa’lli Chahta Paaki Hai Allah Ko Un Baato se Jo Ye Banate Hai…
✍🏻⑨②.
🖊Janne Wala Har Niha Aur Ayya Ka To Use Bulandi Hai Unke Shirk Se…
✍🏻⑨③.
✏Tum Arz Karo Aye Mere Rabb Jab Agar Tu Muje Dikhaye Jo Unhe Wa’da Diya Jata hai..
✍🏻⑨④.
🖊To Aye Mere Rabb Muje Un Zalimo ke Sath Na Karna..
✍🏻⑨⑤.
✏Aur Beshak Hum Qadir hai Ke Tumhe Dikha De Jo Unhe Wa’da De Rahe hai…
✍🏻⑨⑥.
✏Sabse Acchi Bhalayi Se Burayi Ko Dafa Karo Hum Khoob Jante hai Jo Bat Ye Banate hai..
✍🏻⑨⑦.
🖊Aur Tum Arz Karo Ke Aye Mere Rabb ! Teri Panah Shayatin Ke Waswaso Se..
✍🏻⑨⑧.
✏Aur Aye Mere Rabb ! Teri Panah Ke Woh Mere Pas Aaye..
✍🏻⑨⑨.
🖊Yaha Tak Ke Jab Unme Kisi Ko Mout Aaye To Kehta hai Ke Aye Mere Rabb ! Muje Wapas Fer Dijiye..
✍🏻①ⓞⓞ.
✏Shayad Ab Me Kuch Bhalayi Kamawu Usme Jo Chor Aaya Hu Hisht Ye To Ek Baat hai Jo Woh Apne Munh Se Kehta hai Aur Unke Aage Ek Aard hai Us Din Tak Jisme Uthaye Jayenge..
✍🏻①ⓞ①.
✏To Jab Ser Funka Jayega To Na Unme Rishte Rahenge Aur Na Ek Dusre ki Baat..
✍🏻①ⓞ②.
🖊Puche To Jinki Tole Bhari Huyi Wohi Murad Ko Pahuche…
✍🏻①ⓞ③.
✏Aur Jinki Tole Halki Padi Wohi Hai Jinhone Apni Jaane Ghate Me Daali Hamesha Dozakh me Rahenge…
✍🏻①ⓞ④.
🖊Unke Munh Par Aag Lapat Maregi Aur Woh Usme Munh Chiraye Honge..
✍🏻①ⓞ⑤.
✏Kya Tumpar Meri Ayate Na Padhi Jati thi To Tum Unhe Jhotlate The..
✍🏻①ⓞ⑥.
🖊Kahenge Aye Humare Rabb ! Humpar Badbakhti Galib Aayi Aur hum Gumrah Log the…
✍🏻①ⓞ⑦.
✏Aye Rabb ! Humare Humko Dozakh Se Nikal De Fir Agar Hum Wese Hi Kare To Hum Zalim Hai..
✍🏻①ⓞ⑧.
🖊Rabb Farmayega Dhutkare Pade Raho Usme Aur Mujhme Baat Na Karo..
✍🏻①ⓞ⑨.
✏Beshak Mere Bando Ka Ek Giroh Kehta tha Aye Humare Rabb ! Hum Iman Laye to Hume Baksh De Aur Humpar Reham Kar Aur Tu Sabse Behter Reham Karne Wala hai..
✍🏻①①ⓞ.
🖊To Tumne Unhe Thatta Bana Liya Yaha Tak Ke Unhe Banane Ke Shugl Me Meri Yaad Bhool Gaye Aur Tum Unse Hasa Karte..
✍🏻①①①.
✏Beshak Mene Aaj Unke Sabr ka Unhe Ye Badla Diya Ke Wohi Kamiyab Hai..
✍🏻①①②.
🖊Farmaya Tum Zameen Me Kitna Thehre Barso ki Ginti se..
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy