📖TARJUMA-E-KANZUL IMAAN SHARIF, ALBUM-08

🖎SUREH IBRAHIM….

✍🏻①.
🖊الٓر ! 
Ek Qitab hai ke humne tumhari Taraf Utari Ke Tum logo ko Andheriyo se Ujalo Me Lao Unke Rabb ke Huqm se unki Raah ki taraf Jo Izzat Wala Sab Khoobiyo wala Allah hai..
✍🏻②.
✏Ke Uska Hai jo kuch Aasmano Me hai Aur Jo Kuch Zameen Me Aur Kafiro ki Kharabi hai Ek Sakht Azab se..
✍🏻③.
🖊Jinhe Akhirat Se Duniya ki Zindagi Pyari hai Aur allah ki Raah se Rokte Aur Jisme Kaji Chahte Hai Woh Door ki Gumrahi me hai..
✍🏻④.
✏Aur Humne Har Rasool Uski Qoum hi Ki Zuban Me Bheja Ke Woh unhe Saaf Bataye Fir Allah Gumrah Karta Hai Jise chahe Aur Woh Raah Dikhata hai Jise Chahe Aur Wohi Izzat Hiqmat Wala Hai.  
✍🏻⑤.
🖊Aur Beshak Humne Moosa ko apni Nishaniya Lekar Bheja Ke apni Qoum Ko Andheriyo Se Ujale Me Laa Aur Unhe Allah Ke Din Yaad Dila Beshak Usme Nishaniya hai Har Bade Sabr wale Shukr’guzar ko…
✍🏻⑥.
✏Aur Jab Moosa ne apni Qoum se kaha Yaad karo Apne Upar Allah Ka Ehsan Jab Usne Tumhe Fir’on Walo se Nazat Di Jo Tumko Buri Maar Dete the Aur Tumhare Beto Ko Zibah Karte Aur Tumhari Betiya Zinda Rakhte Aur Usme Tumhare Rabb ka bada fazl Huwa…
✍🏻⑦.
🖊Aur Yaad Karo Jab Tumhare Rabb Ne suna Diya Ke Agar Ehsan Manoge To Me Tumhe Aur Dunga Aur Agar Na Shukri Karoge to Mera Azab Sakht hai..
✍🏻⑧.
✏Aur Moosa Ne Kaha Agar Tum Aur Zameen me Jitne hai Sab Kafir ho Jao To Beshak Allah Be’parwah sab khoobiyo Wala hai..
✍🏻⑨.
🖊Kya Tumhe Unki Khabre Na aayi Jo Tumse Pehle Thi Nooh ki Qoum Aur Aad Aur Samood Aur jo Unke Bad Huwe Unhe Allah Ki Jaane Unke Pas Unke Rasool Roshan Daleele Lekar aaye To Woh Apne Hath Apne Moonh Ki Taraf le gaye Aur Bole Hum Munkir hai Uske Jo Tumhare Hath Bheja gaya Aur Jis Raah Ki Taraf Hume Bulate Ho Usme hume Wo Shak Hai ke Baat khulne nahi deta…
✍🏻⑩.
✏Unke Rasoolo ne Kaha Kya Allah me Shak hai Aasman Aur Zameen ka banane Wala Tumhe Bulata Hai Ke Tumhare Kuch Gunaah Bakshe Aur Mout ke Muqarrar Waqt Tak Tumhari Zindagi Be-Azab Kaat De. Bole Tum To Humi Jese Aadmi Ho Tum chahte Ho Ke Hume Usse Ba’az Rakho Jo Humare Baap Dada Poojte The Ab Koi Roshan sanad Humare pas le Aawo..
✍🏻⑪.
🖊Unke Rasoolo Ne Unse Kaha Hum Hai to Tumhari Trah Insan Magar Allah Apne Bando Me Jispar Chahe Ehsan Farmata hai Aur Humara kaam nahi Ke hum Tumhare Pas Kuch Sanad le Aaye Magar Allah Ke Huqm Se Aur Musalmano ko Allah Hi Par Bharosa Chahiye..
✍🏻⑫.
✏Aur Hume Kya Huwa Ke Allah Par Bharosa Na Kare Usne To Tumhari Raahe Hume Dikha Di Aur Tum Jo Hume Sata Rahe ho Hum Zaroor uspar Sabr Karenge Aur Bharosa Karne Walo ko Allah Hi Par Bharosa Chahiye..
✍🏻⑬.
🖊Aur Kafiro Ne Apne Rasoolo Se Kaha Hum Zaroor Tumhe Apni Zameen Se Nikal Denge Ya Tum Humare Deen Par Ho Jao To Unhe Unke Rabb ne “Wahi”Bheji Ke Hum Zaroor un Zalimo Ko Halak Karenge..
✍🏻⑭.
✏Aur Zaroor Hum Tumko Unke Bad Zameen Me Basaenge Ye Uske Liye Hai Jo Mere Huzoor Khade Hone se Dare Aur Mene Jo Azab ka Huqm Sunaya hai Usse Khouf Kare…
✍🏻⑮.
🖊Aur Unhone Faisla manga Aur Har Sar-Kash Hatt Dharm Na’Murad huwa…
✍🏻⑯.
✏Jahannam uske Piche Lagi Aur Peep(Paru) Ka Pani Pilaya Jaega..
✍🏻⑰.
🖊Ba’Mushkil Uska Thoda-Thoda Ghunt Lega Aur Gale se Niche Utarne Ki Ummid Na hogi Aur Use Har Taraf se Mout Ayegi Aur Marega Nahi Aur Uske Piche Ek Gharha Azaab..
✍🏻⑱.
✏Apne Rabb Se Munkiro ka haal Esa hai Ke Unke kaam hai Jese Raakh ke Uspar Hawa ka Sakht Jhonka Aya Aandhi Din Me Sari Kamayi Me Se Kuch Hath na Laga Yahi Hai door Ki Gumrahi..
✍🏻⑲.
🖊Kya Tune Na Dekha Ke Allah Ne Assman-Wa-Zameen Haq ke Sath Banaye Agar Chahe to Tumhe Le jaye Aur Ek Nayi Makhlook le Aaye..
✍🏻⑳.
✏Aur Ye Allah par Kuch Dushwar Nahi…
✍🏻②①.
✏Aur Sab Allah Ke Huzoor Elaniya Hazir Honge to Jo Kamzor The Badhayi Walo Se Kahenge Hum tumhare Ta’be The Kya Tumse Ho Sakta hai Ke Allah Ke Azab Me se Kuch Humpar Se Taal do Kahenge Allah Tumhe Hidayat Karta to Hum Tumhe karte Humpar Ek-saa hai Chahe Bekarari Kare Ya Sabr se Rahe Hume Kahin Panah Nahi..
✍🏻②②.
🖊Aur shetan Kahega Jab Faisla Ho Chukega Beshak allah Ne Tumko Saccha Wada diya tha Aur Mene Tumko jo Wada Diya tha Woh Mene Tumse Jhoota Kiya Aur Mera Tumpar Kuch Qaabu na Tha Magar yahi Ke Mene Tumko Bulaya Tumne Meri maan li To Ab mujpar Ilzam Na rakho Khud Apne Upar ilzam Rakho Na Me Tumhari Fariyad Ko Pahuch Saku Na Tum Meri Fariyad Ko Pahuch Sako Woh Jo pehle Tumne Muje Sharik Thehraya tha Me Usse Sakht Bezar Hu Beshak Zalimo Ke Liye Dardnaak azab Hai…
✍🏻②③.
✏Aur woh Jo Imaan laye Aur Ache Kaam kiye Woh Bagho Me Dakhil Kiye Jaenge Jinke niche Nehre Rawa Hamesha Unme Rahe Apne Rabb ke Huqm se Usme unke Milte Waqt Ka Ikram Salam Hai..
✍🏻②④.
🖊Kya Tumne Na Dekha ke Allah Ne Kesi Misal Bayan Farmayi Pakeeza Baat ki Jese Pakiza Darakht Jiski Jhad Qayim Aur Shakhe Aasman Me Har Waqt Apna Phal Deta hai Apne Rabb Ke Huqm se..
✍🏻②⑤.
✏Aur Allah Logo Ke Liye Misale Bayan Farmata hai Ke Kahin Wo samje..
✍🏻②⑥.
✏Aur Gandi Baat Ki Misal Jese Ek Ganda Ped Ke Zameen Ke Upar Se Kaat Diya Gaya Ab Use Koi Qayam Nahi..
✍🏻②⑦.
🖊ALLAH Sabit Rakhta hai Imaan Walo ko Haqq bat Par Duniya ki zindagi Me Aur Aakhirat Me Aur Allah Zalimo Ko Gumrah Karta hai Aur Allah Jo Chahe Kare…
✍🏻②⑧.
✏Kya Tumne Unhe Na dekha Jinhone Allah Ki Ne’mat Na’shukri Se Badal Di Aur Apni Qoum ko Tabahi ke Ghar La utara..
✍🏻②⑨.
🖊Woh jo Dozakh Hai Uske Andar Jaenge Aur Kya hi Buri Theherne ki Jagah..
✍🏻③ⓞ.
✏Aur Allah Ke Liye Barabar Wale Thehraye Ke Uski Raah Se Behka De Tum Farmao Kuch Barat lo Ke Tumhara Anjam Aag Hai..
✍🏻③①.
🖊Mere Un Bando Se Farmao Jo Imaan Laye Ke Namaz Qayam Rakhe Aur Humare diye Me se Kuch Humari raah me Chupe Aur Zahir Kharch Kare Us Din Ke Aane Se Pehle Jisme Na Sodagari Hogi Na Yarana…
✍🏻③②.
✏Allah Hai Jisne Aasman aur Zameen Banaye Aur aasman se Pani Utara To Usse Kuch Phal Tumhare Khane ko paida Kiye Aur tumhare Liye Kashti Ko Musakhhar Kiya Ke Uske Huqm se Dariya me Chale Aur Tumhare Liye Nadiya Musakhhar Ki..
✍🏻③③.
🖊Aur Tumhare liye Suraj aur Chand Musakhhar kiye Jo Barabar Chal rahe hai Aur Tumhare Liye Raat Aur Din Musakhhar Kiye..
✍🏻③④.
✏Aur Tumhe bhot Kuch Munh Manga diya Aur Agar Allah Ki Ne’mate Gino To Shumar Na Kar Sakoge Beshak aadmi bada Zalim Bada Na’shukra hai..
✍🏻③⑤.
🖊Aur Yaad karo jab Ibrahim Ne arz ki, Aye Mere Rabb ! Is Sehar Ko Amanwala Kar De Aur Muje aur Mere Beto ko Butto Ke poojne se bacha…
✍🏻③⑥.
✏Aye Mere rabb Beshak Butto ne Bhot Log Behka diye To Jisne Mera Sath Diya Woh To Mera Hai Aur Jisne Mera kaha na Mana To Beshak Tu Bakshne Wala Meharban hai…
✍🏻③⑦.
🖊Aye Mere rabb Mene Apni Kuch Aulad Ek Naale me Basayi Jisme Kheti Nahi Hoti Tere Hurmat Wale ghar Ke pas Aye Humare Rabb Isliye Ke woh Namaz Qayam rakhhe To Tu Logo Ke Kuch Dil Unki Taraf Mayil Kar de Aur Unhe Kuch Khane Ko de….
✍🏻③⑧.
✏Aur Unhe Kuch Phal khane ko De Shayad Wo Ehsan Mane, Aye Humare Rabb Tu Janta hai Jo Hum Chupate Hai aur Jo Zahir Karte Aur Allah Par Kuch Chupa Nahi Zameen Me Aur Na Aasman me…
✍🏻③⑨.
🖊Sab Khoobiya allah ko Jisne muje Budhape Me Ismail-W-Ishak Diye Beshak Mera Rabb Duwa sunne wala hai..
✍🏻④ⓞ.
✏Aye Mere rabb ! Muje Namaz Ka Qayam Rakhne wala Rakh aur Meri Kuch Aulad ko Aye Humare Rabb Aur Meri Duwa sunn Le…
✍🏻④①.
🖊Aye Humare Rabb ! Muje Baksh De Aur Mere Maa-Baap ko Aur sab Musalmano Ko Jis Din Hisab Qayam Hoga..
✍🏻④②.
✏Aur Hargiz Allah Ko Be’khabar Na Janna Zalimo Ke kaam se Unhe Dheel nahi de Raha Hai Magar Ese Din Ke Liye Jisme Aankhe Khuli ki khuli Reh Jaegi…
✍🏻④③.
✏Be’Tahasha Doudte Niklenge Apne ser uthaye Huwe Ke Unki Palak Unki Taraf Loutti Nahi Aur Unke Dilo me Kuch Sakat Na Hogi..
✍🏻④④.
🖊Aur Logo ko Us Din Se Darao Jab Unpar Azab Aayega To Zalim Kahenge Aye Humare Rabb ! Thodi der Hume Mohlat De Ke hum Tera Bulana Mane Aur Rasoolo Ki Gulami kare To Kya Tum Pehle Kasam na kha chuke the Ke Hume Duniya Se Kahin Hatkar Jana Nahi..
✍🏻④⑤.
✏Aur Tum Unke Gharo Me Base Jinhone Apna Bura Kiya Tha Aur Tumpar Khoob Khul Gaya Humne Unke Sath Kesa kiya Aur Humne Tumhe Misal dekar Bata diya…
✍🏻④⑥.
🖊Aur Beshak woh Apna’sa Daanw Chale Aur unka Daanw allah ke Qaabu me hai…
✍🏻④⑦.
✏To Hargiz Khayal Na Karna Ke allah Apne Rasoolo se Wada Khilaf Karega Beshak Allah Galib Hai Badla Lene Wala..
✍🏻④⑧.
🖊Jis Din Badal Di Jaegi Zameen Us zameen Ke Siwa Aur Aasman Aur Log Sab Nikal khade Honge Ek Allah Ke Samne Jo Sab Par Galib Hai..
✍🏻④⑨.
✏Aur Us Din Tum Mujrimo ko Dekhoge Ke Bediyo Me Ek Dusre Se Jade Honge.
✍🏻⑤ⓞ.
🖊Unke Kurte Raal Ke honge Aur Unke chehre Aag Dhaanp Legi..
✍🏻⑤①.
✏Isliye Ke Allah Har Jaan ko Uski Kamayi Ka badla De, Beshak Allah Ko Hisab Karte Kuch Der Nahi Lagti…
✍🏻⑤②.
🖊Ye Logo Ko Huqm pahuchana hai Aur Isliye ke woh Usse daraye Jaye Aur Isliye Ke Jaan le Ke woh Ek hi Ma’bud Hai Aur Isliye ke Aqal wale Nasihat Mane..

📝SUREH IBRAHIM MUKAMMAL…..

🖎SURAT-UL-HIJR, AYAT NO- 01 SE…..

✍🏻①.
✏الٓر ! Ye Ayate hai Qitab Aur Roshan Qur’an ki
✍🏻②.
🖊Bahut Aarzuye Karenge Kafir Kaash musalman Hote.
✍🏻③.
✏Unhe Chod Do Ke Khaye Aur Barte Aur ummid Unhe Khel me Dale To Ab Jana Chahte Hai.
✍🏻④.
🖊Aur Jo Basti Humne Halak ki Uska Ek Jana Huwa Nawishta tha..
✍🏻⑤.
✏Koi Giroh Apne Wa’de se na Aage Badhe Na Piche Hate..
✍🏻⑥.
🖊Aur Bole Ke Aye Woh Jinpar Qur’an Utra Beshak tum Majnoon Ho..
✍🏻⑦.
✏Humare Pas Farishte Kyo Nahi late Agar Tum Sacche ho..
✍🏻⑧.
✏Hum Farishte Bekar Nahi Utarte Aur Woh Utre To Unhe Mohlat na Mile…
✍🏻⑨.
🖊Beshak Humne Utara Hai ye Qur’an Aur Beshak Hum Khud Uske Nigehban hai…
✍🏻⑩.
✏Aur Beshak Humne Tumse Pehle Agli Ummato Me Rasool Bheje..
✍🏻⑪.
🖊Aur Unke Pas Koi Rasool nahi Aata Magar usse Hansi Karte hai..
✍🏻⑫.
✏Ese Hum Un hasi ko Un Mujrimo Ke Dilo me Raah Dete hai.
✍🏻⑬.
🖊Woh uspar Imaan nahi late Aur aglo ki Raah Padd Chuki hai..
✍🏻⑭.
✏Aur agar Hum Unke Liye Aasman me Koi Darwaza khol De Ke Din ko Usme Chadte.
✍🏻⑮.
🖊Jab Bhi Yahi Kehte hai Humari Nigah Baandh Di Gayi hai Balke Humpar Jaadu Huwa hai…
✍🏻①⑥.
✏Aur Beshak Humne Aasman Me Burje Banaye Aur Use Dekhne Walo ke liye Aarasta Kiya..
✍🏻①⑦.
🖊Aur Use Humne Shetan Mardood se Mehfooz Rakha..
✍🏻①⑧.
✏Magar Jo Chori-Chupe Sunne Jaye To Uske Piche Padta hai Roshan shola..
✍🏻①⑨.
🖊Aur Humne Zameen Felayi Aur Usme Langar Dale Aur Usme Har Cheez Andaze Se Ugayi..
✍🏻②ⓞ.
✏Aur Tumhare Liye Usme Roziya Kar di Aur Woh Kar Diye Jinhe Tum Rizk Nahi Dete..
✍🏻②①.
🖊Aur Koi Cheez nahi Jiske Humare Pas Khazane Naa ho aur Hum Use Nahi Utarte Magar Ek Ma’loom Andaz se..
✍🏻②②.
✏Aur Humne Hawaye Bheji Badalo ko Barwar karne Waliya To Humne aasman Se Pani Utara Fir Wo Tumhe Pine ko diya Aur Tum Kuch Uske Khajanchi Nahi..
✍🏻②③.
🖊Aur Beshak Hum Hi Jilaye Aur Hum Hi Maare Aur Hum Hi Waris hai..
✍🏻②④.
✏Aur Beshak Hume maloom Hai Jo Tumme Piche Rahe..
✍🏻②⑤.
🖊Aur Beshak Tumhara Rabb hi Unhe Qayamat me Uthayega Beshak Wahi Ilm-O-Hiqmat Wala hai…
✍🏻②⑥.
✏Aur Beshak Aadmi ko bajti Huyi Mitti Se Banaya Jo Asal Me Ek Siyah Bu-dar Gara Thi..
✍🏻②⑦.
🖊Aur Jinko Isse Pehle Banaya Be Dhuwe Ki Aag Se.
✍🏻②⑧.
✏Aur Yaad karo Jab Tumhare Rabb Ne Farishto Se Farmaya Ke Me Aadmi ko Banane Wala Hu Bajti Mitti Se Jo Badbudaar Siyah Gaare se Hai…
✍🏻②⑨.
🖊To Jab Me Use Theek Kar Lu Aur Usme Apni Taraf Ki Khaas Moazzaz Rooh Foonk Du.
✍🏻③ⓞ.
✏To Uske Liye Sajde me Gir padna ….
✍🏻③①
🖊To Jitne Farishte The Sabke Sab Sajde Me Gire Siwa Iblees Ke Usne Sajdawalo ka Sath Na Mana..
✍🏻③②.
✏Farmaya Aye Iblees ! Tujhe Kya huwa Ke Sajda Karne Walo Se Alag Raha..
✍🏻③③.
🖊Bola muje Zaiba Nahi Ke Bashar ko Sajda karu Jise Tune Bajti Mitti Se Banaya Jo Siyah Bu-daar Gaare Se Thi..
✍🏻③④.
✏Farmaya Tu Jannat Se Nikal Jaa ke Tu Mardood hai…
✍🏻③⑤.
🖊Aur Beshak Qayamat Tak Tujhpar La’nat hai…
✍🏻③⑥.
✏Bola Aye Mere Rabb ! TU Muje Mohlat De Us Din Tak Ke Woh Uthaye Jaye..
✍🏻③⑦.
🖊Farmaya Tu Unme Hai..
✍🏻③⑧.
✏Jinko Us Ma’Loom Waqt Ke din tak Mohlat hai..
✍🏻③⑨.
🖊Bola Aye Mere Rabb ! Kasam Uski Ke Tune Muje Gumrah Kiya Me Unhe Zameen Me Bhulawe dunga Aur Zaroor me Un Sabko Be-raah Karunga..
✍🏻④ⓞ.
✏Magar Jo Unme Tere Chune Huwe Bande hai..
✍🏻④①.
🖊Farmaya Ye Raasta Sidha Meri Taraf Aata hai..
✍🏻④②.
✏Beshak Mere bando par Tera kuch Qaabu Nahi Siwa Un Gumraho Ke Jo Tera Sath De..
✍🏻④③.
🖊Aur beshak Jahannam Un Sabka Wa’da hai..
✍🏻④④.
✏Uske 7 Darwaze hai Har Darwaze Ke Liye Unme Se Ek Hissa Banta Huwa hai..
✍🏻④⑤.
🖊Beshak Darr Wale Bagho Aur Chashmo Me Hai..
✍🏻④⑥.
✏Unme Dakhil ho Salamati ke Sath Aman Me..
✍🏻④⑦.
🖊Aur Humne Unke Seeno Me Jo Kuch Keene The Sab Kheench Liye Apas me Bhai Hai..
✍🏻④⑧.
✏Takhto Par Roobaro Bethe Naa Unhe Usme Kuch Taklif Pahuche Na Woh Usme Se Nikale Jaye..
✍🏻④⑨.
🖊Khabar Do Mere Bando Ko Ke Beshak Me Hi Hu Bakshne Wala Meharban..
✍🏻⑤ⓞ.
✏Aur Mera Hi Azab Dardnaak Azab Hai…
✍🏻⑤①.
🖊Aur Unhe Ehwal Sunao Ibrahim Ke Mehmano Ka..
✍🏻⑤②.
✏Jab Woh Uske Pas aaye To Bole Salam Kaha Hume Tumse Darr Ma’loom Hota hai..
✍🏻⑤③.
🖊Unhone Kaha Dariye Nahi Hum Apko Ek Ilm Wale Ladke Ki Basharat Dete Hai..
✍🏻⑤④.
✏Kaha Kya Uspar Muje Basharat Dete ho Ke Muje Budhapa Pahuch Gaya Ab Kahe Par Basharat Dete ho..
✍🏻⑤⑤.
🖊Kaha Humne Apko Sacchi Basharat Di hai Aap Na’ummid Na ho..
✍🏻⑤⑥.
✏Kaha Apne Rabb ki Rehmat se Koun Na’ummid Ho Magar Wohi Jo Gumrah Huwe..
✍🏻⑤⑦.
🖊Kaha Fir Tumhara Kya Kaam Hai Aye Farishto !
✍🏻⑤⑧.
✏Bole Hum Ek Mujrim Qoum Ki Taraf Bheje Gaye hai..
✍🏻⑤⑨.
🖊Magar Loot Ke Ghar Wale Un Sabko Hum Bacha Lenge..
✍🏻⑥ⓞ.
✏Magar Uski Aurat Hum thehra Chuke Hai Ke woh Piche Reh Janewalo Me Hai..
✍🏻⑥①.
🖊To Jab loot ke Ghar Farishte Aaye..
✍🏻⑥②.
✏Kaha Tum To Kuch Begane Log ho..
✍🏻⑥③.
🖊Kaha Balke Hum to Apke Pas Woh Laye hai Jisme Ye Log Shak Karte The.
✍🏻⑥④.
✏Aur Hum Apke Pas Saccha Huqm laye hai Aur Hum Beshak Sacche hai.
✍🏻⑥⑤.
🖊Tu Apne Ghar Walo ko Kuch Raat Rahe Lekar Bahar Jaiye Aur Aap Unke piche chaliye Aur Tumme koi piche Firkar Naa Dekhe Aur Jahan ko Huqm hai sidhe Chale Jaiye..
✍🏻⑥⑥.
✏Aur Humne Use Us Huqm Ka Faisla Suna Diya Ke Subha Hote Un Kafiro Ki Jhad Katt Jaegi…
✍🏻⑥⑦.
🖊Aur Seharwale Khushiya Manate Aaye..
✍🏻⑥⑧..
✏Loot Ne Kaha Ye Mere Mehman Hai Muje Fazihat na Kar..
✍🏻⑥⑨.
🖊Aur Allah Se Daro Aur Muje Ruswa Na karo..
✍🏻⑦ⓞ.
✏Bole Kya Humne Tumhe Mana Na Kiya Tha Ke Auro ke Muammle Me Dakhal Naa Do..
✍🏻⑦①.
🖊Kaha Ye Qoum Ki Aurte Meri Betiya hai Agar Tumhe Karna hai..
✍🏻⑦②.
✏Aye Mehboob ! Tumhari Jaan Ki Kasam Beshak Wo Apne Nashe me Bhatak Rahe hai..
✍🏻⑦③.
✏To Din Nikalte Unhe Chinghad Ne aa liya..
✍🏻⑦④.
🖊To Humne Us Basti ka Upar ka Hissa Uske Niche Ka Hissa Kar Diya Aur Unpar Kankar ke Patthar barsaye..
✍🏻⑦⑤.
✏Beshak Usme Nishaniya hai Farasat Walo ke Liye..
✍🏻⑦⑥.
✏Aur Beshak Woh Basti Us Raah Par hai Jo Abtak Chalti hai..
✍🏻⑦⑦.
🖊Beshak Usme Nishaniya hai Imaan walo ko..
✍🏻⑦⑧.
✏Aur Beshak Zhadi Wale Zaroor Zalim The.
✍🏻⑦⑨.
🖊To Humne Unse Badla Liya Aur Beshak Ye Dono Bastiya Khule Raste Par Padti hai..
✍🏻⑧ⓞ.
✏Aur Beshak Hijr walo Ne Rasoolo ko Jhootlaya..
✍🏻⑧①.
🖊Aur Humne Unko Apni Nishaniya di To Woh Unke Munh Fere Rahe..
✍🏻⑧②.
✏Aur Woh Pahado me Ghar Tarashte the Be-Khouf….
✍🏻⑧③.
✏To Unhe Subha Hote Chinghad Ne Aa liya..
✍🏻⑧④.
🖊To Unki Kamayi Kuch unke Kaam na Aayi..
✍🏻⑧⑤.
✏Aur Humne Aasman Aur Zameen Aur Jo Kuch Unke Darmiyan hai Abas Na banaya Aur Beshak Qayamat Aane Wali hai To Tum Achi Trah Darguzar Karo…
✍🏻⑧⑥.
🖊Beshak Tumhara Rabb Hi Bhot Paida Karne Wala Janne Wala hai..
✍🏻⑧⑦.
✏Aur Beshak Humne Tumko 7 Ayate di Jo Dohrayi Jati hai Aur Azmat Wala Qur’an..
✍🏻⑧⑧.
🖊Apni Aankh Uthakar Us Cheez ko Naa Dekho Jo Humne Unke Kuch Jodo Ko Baratne ko Di Aur Unka Kuch Ghum na Khao Aur Musalmano ko Apne Rehmat Ke Paro Me Le lo..
✍🏻⑧⑨.
✏Aur Farmao Ke Me Hi Hu Saaf Darr Sunane wala(Us Azab se)…
✍🏻⑨ⓞ.
🖊Jesa Humne Batne Walo Par Utara..
✍🏻⑨①.
✏Jinhone Kalame Ilahi ko Tikke Boti Kar Liya..
✍🏻⑨②.
🖊To Tumhare Rabb Ki Kasam Hum Zaroor Un Sabse Puchenge Jo Kuch Woh Karte The..
✍🏻⑨③.
✏To Elaniya Keh Do Jis Bat ka Tumhe Huqm hai.
✍🏻⑨④.
🖊Aur Mushriko Se Munh Fer lo..
✍🏻⑨⑤.
✏Beshak Un Hasne Walo par Hum Tumhe Kifayat Karte hai..
✍🏻⑨⑥.
🖊Jo Allah ke Sath Dusra Ma’bood Thehrate hai To Ab Jaan Jaenge..
✍🏻⑨⑦.
✏Aur Beshak hume Maloom hai Ke Unki bato se Tum Dil Tang Hote ho..
✍🏻⑨⑧.
🖊To Apne Rabb Ko Sarahte Huwe Uski Paaki bolo Aur Sajde Walo me ho..
✍🏻⑨⑨.
✏Aur Marte Dum Tak Apne Rabb Ki Ibadat Me Raho..
📝Surat-ul-Hijr Khatm…
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy