📖TARJUMA-E-KANZUL IMAAN SHARIF, ALBUM-09…

🖎SUREH NAHAL AYAT NO 01 SE…

✍🏻①.
✏Ab Aata hai Allah Ka Huqm To Uski jaldi Na Karo Paaki aur Bartari Hai Use Un shariko Se..
✍🏻②.
🖊Malayeka Ko Imaan Ki Jaan Yani “Wahi” Lekar Apne Jin Bando Par Chahe Utarta hai Ke Darr sunao Ke Mere Siwa Kisi ki Bandagi Nahi To Mujhse Daro..
✍🏻③.
✏Usne Aasman Aur Zameen Baja Banaye Aur Woh unke Shirk Se Bartar hai..
✍🏻④.
🖊(Usne) Aadmi ko Ek Nithri Boond se Banaya To Jabhi Khula Jhagralu Hai..
✍🏻⑤.
✏Aur Chopaye Payda Kiye Unme Tumhare Liye Garm Libas Aur Man’fate Hai..
✍🏻⑥.
✏Aur Unme se Khate Ho Aur Tumhara unme Tajammul Hai Jab Unhe Shaam ko Wapas Late ho.
✍🏻⑦.
🖊Aur jab charne ko Chorte Ho Aur Woh Tumhare Bojh Uthakar Le Jate hai Ese Sehar Ki Taraf ke Tum Us Tak Na Pahuchte Magar Adhh mare hokar..
✍🏻⑧.
✏Beshak Tumhara Rabb Nihayat Meharban Reham Wala hai Aur Ghode Aur Khacchar aur Gadhe ke Unpar Sawar Ho aur Zeenat Ke Liye..
✍🏻⑨.
🖊Aur Woh Paida Karega jiski Tumhe Khabar nahi Aur Bich Ki Raah Theek Allah Tak hai..
✍🏻⑩.
✏Aur koi Raah Tedhi hai Aur Chahta To Tum sabko Raah par Lata…
✍🏻⑪.
✏Wohi Hai Jisne Aasman Se Pani Utara Usse Tumhara Pina hai Aur Usse Darakht hai Jinse Charate Ho Us Pani Se Tumhare Liye Kheti Ugata Hai Aur Zaitun, Aur Khajur Aur Angoor Aur Har Kism Ke Phal..
✍🏻⑫.
🖊Beshak Usme Nishani Hai Dhayan Karne walo ko Aur Usne Tumhare Liye Musakhhar Kiye Raat Aur Din Aur Suraj Aur Chand Aur Sitare Uske Huqm ke Baandhe Hai Beshak Us “AYAT” Me Nishaniya hai Aqalmando Ko..
✍🏻⑬.
✏Aur Woh jo Tumhare Liye Zameen Me Paida Kiya Ran’Birang Beshak Usme Nishani hai Yaad Karne Walo ko..
✍🏻⑭.
🖊Aur wohi Hai Jisne Tumhare Liye Dariya Musakhhar Kiya Ke Usme Se Taaza Gosht Khate ho Aur Usme Se Gehna Nikalte ho Jise Pehente ho Aur Tu Usme Kashtiya Dekhe ke paani Cheer Kar Chalti hai Aur Isliye ke Tum Uska Fazl Talash Karo Aur Kahin Ehsan mano..
✍🏻⑮.
✏Aur Usne Zameen Me Langar Dale Ke Kahin Tumhe Lekar na Kaanpe Aur Nadiya Aur Raste ke tum Raah Pawo aur Alamate…
✍🏻①⑥.
✏Aur sitaro se Woh Raah Pate hai..
✍🏻①⑦.
🖊To Kya Jo Banaye Wo Esa Ho Jaega Jo Na Banaye To Kya Tum Nasihat Nahi Mante ..
✍🏻①⑧.
✏Aur Agar Allah Ki Ne’mate Gino To Unhe Shumar Na Kar Sakoge Beshak Allah Bakshne Wala Mrharban hai…
✍🏻①⑨.
🖊Aur Allah Janta hai Jo Chupate Aur Zahir Karte ho..
✍🏻②ⓞ.
✏Aur Allah Ke Siwa Jinko Poojte Hai Woh Kuch bhi Nahi Banate Aur Woh Khud Banaye Huwe hai..
✍🏻②①.
🖊Murde hai Zinda Nahi Aur Unhe Khabar Nahi Log Kab Uthaye Jaenge..
✍🏻②②.
✏Tumhara Ma’bood Ek Ma’bood hai To Woh Jo Akhirat Par Imaan Nahi Late Unke Dil Munkar hai Aur Woh Magroor hai..
✍🏻②③.
✏Fil’Haqeeqat Allah Janta hai Jo Chupate Aur Jo Zahir Karte hai Beshak Woh Magrooro Ko Pasand Nahi Farmata..
✍🏻②④.
🖊Aur Jab unse Kaha jaye Tumhare Rabb Ne Kya Utara kahe Aglo ki Nishaniya hai Ke Qayamat ke din Apne Bojh Pure Uthaye..
✍🏻②⑤.
✏Aur Kuch Bojh Unke Jinhe Apni Jihalat se Gumrah Karte hai Sun Lo Kya Hi Bura Bojh Uthate hai..
✍🏻②⑥.
🖊Beshak Unse Aglo ne Fareb Kiya tha To Allah ne Unki Chunayi Ko Neev Se liya To Upar se Unpar Chatt Gir Padi Aur Azab Unpar Waha se Aya Jaha Ki Unhe Khabar Na Thi..
✍🏻②⑦.
✏Fir Qayamat ke Din Unhe Ruswa Karega Aur Farmayega Kaha hai Mere Woh Sharik Jinme Tum Jaghadte the Ilm Wale Kahenge Aaj Sari Ruswayi Aur Burayi Kafiro Par hai..
✍🏻②⑧.
✏Woh ke Farishte Unki Jaan Nikalte Hai Is Haal Par Ke Woh Apna Bura Kar Rahe the Ab sulah Dalenge Ke Hum To Kuch Burayi Na Karte the Haan Kyo Nahi Beshak Allah Khoob Janta hai Jo Tumhare Koutak The..
✍🏻②⑨.
🖊Ab Jahannam ke Darwazo Me Jao Ke Hamesha Usme Raho To Kya Hi Bura Thikana Magrooro Ka..
✍🏻③ⓞ.
✏Aur Darr walo Se Kaha gaya Tumhare Rabb Ne Kya Utara Bole Khubi Jinhone Is Duniya Me Bhalayi Ki Unke Liye Bhalayi hai Aur Beshak Pichla ghar sabse Behter Aur Zaroor Kya Hi Acha Ghar Parhezgaro Ka..
✍🏻③①.
🖊Basne Ke Baagh Jinme Jaenge Unke Niche Nehre Rawa Unhe Waha Milega Jo Chahe Allah Esa Hi Sila Deta hai Parhezgaro ko…
✍🏻③②.
✏Woh Jinki Jaan Nikalte hai Farishte Suthre Pan Me Ye Kehte Huwe Ke Salamati ho Tumpar Jannat me Jao Badla Apne Kiye ka…
✍🏻③③.
🖊Kaahe Ke Intezar Me hai Magar Uske Ke Farishte Unpar Aaye Ya Tumhare Rabb ka Azab Aaye Unse Aglo ne Bhi Esa Hi Kiya Aur Allah Ne Unpar Kuch Zulm Naa Kiya…
✍🏻③④..
✏Haan Wo khud Hi Apni Jaano Par Zulm Karte The To Unki Buri Kamaiya Unpar padi..
✍🏻③⑤.
🖊Aur Unhe Gher Liya Usne Jispar Haste the Aur Mushrik Bole Aur Allah Chahta To Uske Siwa Kuch Naa Poojte Naa hum Aur na Humare Baap Dada Aur Na Usse Juda Hokar Hum Koi Cheez Haram Thehrate Esa Hi Unse Aglo Ne Kiya…
✍🏻③⑥.
✏To Rasoolo par kya hai Magar Saaf Pahucha Dena Aur Beshak Har Ummat Me se Humne Ek Rasool Bheja Ke Allah Ko Poojo Aur Shetan se Bacho To Unme Se Kisi Ko Allah Ne Raah Dikhayi Aur Kisi Par Gumrahi Theek Utri To Zameen Me Chal Firkar Dekho Kesa Anjam Huwa Joothlane Walo ka..
✍🏻③⑦.
🖊Agar Tum Unki Hidayat ki Hirs Karo To Beshak Allah Hidayat Nahi Deta Jise Gumrah Kare Aur Unka Koi Madadgar Nahi..
✍🏻③⑧.
✏Aur Unhone Allah Ki Kasam Khayi Apne Halaf Me Hadd ki Koshish Se Ke Allah Murde Na Uthayega Haan Kyo Nahi Saccha Wa’da uske Zimme par Lekin Aksar log Nahi Jante…
✍🏻③⑨.
✏Isliye ke Unhe Saaf Bata de Jis Baat Me Jaghadte The Aur Isliye ke Kafir Jaan le Ke Woh Joothe the..
✍🏻④ⓞ.
🖊Jo Cheez Hum Chahe Usse Humara Farmana Yahi Hota hai Ke hum Kahe Ho Jaa wo Fouran Ho Jati hai..
✍🏻④①.
✏Aur Jinhone Allah Ki Raah me Apne Ghar-Baar Chore Mazloom Hokar Zaroor Hum Unhe Duniya me Achi Jagah Denge Aur Beshak Akhirat ka sawab Bhot Bada hai Kisi Trah Log Jante..
✍🏻④②.
🖊Woh jinhone Sabr Kiya Aur Apne Rabb Par Bharosa Karte Hai..
✍🏻④③.
✏Aur humne Tumse Pehle Na bheje Magar mard Jinki Traf Hum “Wahi” Karte To Aye Logo ! ILM walo Se Pucho Agar Tumhe Ilm Nahi.Roshan Daleele aur Qitab lekar,..
✍🏻④④.
🖊Aur Aye Mehboob ! Humne tumhari Taraf ye Yaadgar Utari Ke Tum Logo Se Bayan Kar do Jo unki Taraf Utra Aur Kahin Wo Dhayan Kare..
✍🏻④⑤.
✏To Kya Jo Log Bure Makr Karte Hai Usse nahi darte Ke allah Unhe zameen Me Dhasa De Ya Unhe Waha se Azab aaye Jaha Se unhe Khabar na ho…
✍🏻④⑥.
✏Ya unhe Chalte Firte Pakad Le Ke woh Thaka Nahi Sakte..
✍🏻④⑦.
🖊Ya Unhe Nuksan Dete-Dete Giraftar Kar Le Ke Beshak Tumhara Rabb Nihayat Meharban Reham Wala Hai..
✍🏻④⑧.
✏Aur Kya Unhone Na Dekha Ke Jo Cheez Allah Ne Banayi Hai Uski parchaiya Dahine Aur Baye Jhukti hai Allah ko Sajda Karti Aur woh Uske Huzur Zaleel Hai Aur allah Hi Ko Sajda Karte Hai..
✍🏻④⑨.
🖊Jo Kuch Aasmano Me Hai Aur Jo kuch Zameen Me Chalne Wala hai Aur Farishte Aur Woh Guroor Nahi Karte Apne Upar Apne Rabb ka Khouf Karte hai..
✍🏻⑤ⓞ.
✏Aur wohi karte hai Jo Unhe Huqm ho Aur Allah Ne Farmaya 2 khuda Na thehrao..
✍🏻⑤①.
✏Woh Ek Hi Ma’bood Hai To Mujhi Se Daro Aur Usika hai Jo Kuch Aasman-O-Zameen me hai..
✍🏻⑤②.
🖊Aur Usiki Farmabardari Lazeem Hai To Kya Allah Ke Siwa Kisi Dusre Se Daroge..
✍🏻⑤③.
✏Aur Tumhare Pas Jo Ne’mat hai Sab Allah Ki Taraf se Hai Fir Jab Tumhe Taklif Pahuchti hai To Usi Ki Taraf Panah Le Jate ho..
✍🏻⑤④.
🖊Fir Jab Woh Tumse Burayi Taal Deta Hai To Tumme Ek Giroh Apne Rabb Ka Sharik Thehrane Lagta hai..
✍🏻⑤⑤.
✏Humari Di Huyi Ne’mato ki Na’shukri Kare To Kuch Barat lo Ke An’qareeb Jaan Jaoge..
✍🏻⑤⑥.
✏Aur Anjani Cheezo Ke Liye Humari Di Huyi Rozi Me Se Hissa Mukarrar Karte Hai Khuda ki Kasam Tumse Zaroor Sawal hona hai Jo Kuch Jooth Bandhte The..
✍🏻⑤⑦.
🖊Aur Allah Ke Liye Betiya Thehrate Hai Paaki Hai Usko Aur Apne Liye Jo Apna Jee Chahta hai..
✍🏻⑤⑧.
✏Aur Jab Unme Kisi Ko Beti Hone Ki Khush Khabri Di Jati hai To Din Bhar Uska Munh Kala Rehta hai..
✍🏻⑤⑨.
🖊Aur woh Gussa Khata hai Logo Se Chupta Firta hai Us Basharat ki Burai Ke Sabab Kya Use Zillat Ke Sath Rakhega Ya Use Mitti me Daba Dega Are Bhot Hi Bura Huqm Lagate hai..
✍🏻⑥ⓞ.
✏Jo Akhirat Par Imaan Nahi late Unhi ka Bura Haal hai Aur Allah Ki Shaan Sabse Buland Aur Wohi Izzat-W-Hiqmat Wala hai…
✍🏻⑥①.
🖊Aur Agar Allah Logo ko Unke Zulm Par Giraft Karta To Zameen Par Koi Chalne Wala Nahi Chorta Lekin Unhe Ek Thehraye Wade Tak Mohlat Deta hai Fir Jab Unka Wa’da Ayega Na ek ghadi Piche Hate Na Aage Badhe…. 
✍🏻⑥②.
✏Aur Allah ke Liye Wo Thehrate hai Jo Apne Liye Na’gawar hai Aur Unki Zubane jooth Kehti hai Ke Unke Liye Bhalayi hai To Aap Hi huwa ke Unke Liye Aag Hai Aur woh Hadd Se Guzre Huwe hai..
✍🏻⑥③.
🖊Khuda Ki kasam Humne Tumse Pehle Kitni Ummato Ki Taraf Rasool Bheje To Shetan Ne Unke koutak Unki Anakho Me Bhale Kar Dikhaye To Aaj Wohi Unka Rafik Hai Aur Unke Liye Dardnaak Azab Hai..
✍🏻⑥④.
✏Aur Humne Tumpar Ye Qitab Naa Utari Magar Isliye ke Tum Logo Par Roshan Kar Do Jis Bat me Ikhtelaf Kare Aur Hidayat Aur Rehmat Imaan Walo Ke Liye..
✍🏻⑥⑤. 
🖊Aur Allah Ne Aasman Se Paani Utara To Usse Zameen ko zinda kar Diya Uske Mare Piche Beshak Usme Nishani hai Unko Jo Kaan Rakhte hai…
✍🏻⑥⑥.
✏Aur Beshak Tumhare Liye Chopayo Me Nigaah Hasil Hone Ki Jagah Hai Hum Tumhe Pilate hai Us Cheez se Jo Unke Pet me Hai Gobar Aur Khoon Ke Bich me se Khalis Doodh Gale se Sahal Utarta Pine walo ke Liye..
✍🏻⑥⑦.
🖊Aur Khazoor Aur Angoor Ke Phalo Me Se Ke Usse Nabiz Banate ho Aur acha Rizk Beshak Usme Nishani hai Aqal Walo Ko aur Tumhare Rabb Ne Sehad Ki Makhhi ko Ilham Kiya Ke Pahado Me Ghar Bana..
⑥⑧.
☆Aur Darakhto Me Chatto Me Fir Har Kism Ke Phalo Me Se Kha Aur Apne Rabb Ki Raahe Chal Ke Tere Liye Narm-W-Asan hai.
⑥⑨.
☆Uske Pet se Ek Pine ki Cheez Rang’Birang Nikalti hai Jisme Logo ki Tandurasti hai Beshak Usme Nishani hai Dhayan Karne Walo ko.
⑦ⓞ.
☆Aur Allah Ne Tumhe Paida kiya Fir Tumhari Jaan Qabz Karega Aur Tumme Koi Sabse Naqis Umr ki Taraf Fera Jata hai Ke Janne ke Bad Kuch Na Jane..
⑦①.
☆Beshak Allah Sab Kuch Janta Sab kuch Kar Sakta hai Aur Allah Ne Tumme Ek ko Dusre Par Rizk Me Badhayi Di To Jinhe Badhayi Di Hai Woh Apna Rizk Apne Baandi Gulamo Ko Na Fer Denge Ke Woh sab Usme Barabar ho Jaye..
⑦②.
☆To Kya Allah Ki Ne’mat se Mukarte hai Aur Allah Ne Tumhare Liye Tumhari Jins se Aurte Banayi Aur Tumhare Liye Aurto se Bete Aur Pote Nawase Paida Kiye Aur Tumhe Suthri Cheezo se Rozi di To Kya Joothi Bat Par Yakeen Late hai…
✍🏻⑦③.
✏Aur Allah Ke Fazl se Munkar Hote hai Aur allah Ke Siwa Eso Ko Poojte hai Jo Inhe Aasman Aur Zameen Se Kuch bhi Rozi Dene ka Ilhtiyar Nahi Rakhte Na Kuch Kar Sakte hai..
✍🏻⑦④.
🖊To Allah Ke Liye Manind Na Thehrao Beshak Allah Janta hai Tum nahi jante..
✍🏻⑦⑤.
✏Allah Ne Ek Kahawat Bayan Farmayi Ek Banda hai Woh Dusre ki Milk Aap Kuch Maqdoor Nahi Rakhta Aur Ek Woh Jise Humne Apni Taraf se ek Achi Rozi Ata Farmayi To Woh Usme Se Kharch Karta hai Chupe Aur Zahir Kya Wo Barabar Ho Jaenge..
✍🏻⑦⑥.
🖊Sab khoobiya Allah Ko Hai Balke Unme Aksar ko khabar nahi Aur Allah Ne Kahawat Bayan Farmayi 2 Mard Ek Goonga Jo Kuch Kaam nahi Kar Sakta Aur Woh Apne Aqa Par Bojh hai Jidhar Bheje Kuch Bhalayi Na Laye Kya Barabar ho Jaega Ya Aur Woh Jo Insaf Ka Huqm Karta hai Aur Woh Sidhi Raah par hai..
✍🏻⑦⑦.
✏Aur Allah Hi Ke Liye Hai Aasman-o-Zameen Ki Chupi Cheeze Aur Qayamat Ka Muammla Nahi Jese Ek Palak Ka Marna Balke Usse Bhi Qareeb Beshak Allah Sabkuch Kar Sakta hai..
✍🏻⑦⑧.
🖊Aur Allah Ne Tumhe Tumhari Maawo Ke Pet Se Payda kiya Ke Kuch Na Jante The Aur Tumhe Kaan Aur Aankh Aur Dil Diye Ke Tum Ehsan Mano..
✍🏻⑦⑨.
✏Kya Unhone Parinde Na Dekhe Huqm Ke Baandhe Aasman Ki Fiza me Unhe Koi Nahi Rokta Siwa allah ke Beshak usme Nishaniya hai Imaan Walo ko..
✍🏻⑧ⓞ.
🖊Aur allah Ne Tumhe Ghar Diye Basne(Rehne) Ko Aur Tumhare Liye Chopayo ki Khalo Se Kuch Ghar Banaye Jo Tumhe Halke Padte hai Tumhare Safar ke Din Aur Manzilo Par Thahrne Ne Ke din Aur Unki Unn Aur Beri(Roungte) Aur Baalo Se Kuch Gissi ka Saman Aur Baratne Ki cheeze Ek Waqt tak…
✍🏻⑧①.
✏Aur Allah Ne Tumhe Apni Banayi Huyi Cheezo Se Saye Diye Aur Tumhare Liye Pahado me Chupne Ki Jagah Banayi Aur Tumhare Liye Kuch Pehnawe Banaye Ke Tumhe Garmi se Bachaye Aur Kuch Pehnawe Ke Larai me Tumhari Hifazat Kare Yunhi Apni Ne’mat Tumpar Puri Karta hai Ke Tum Farman Maano..
✍🏻⑧②.
🖊Fir Agar Woh Munh Fere To Aye Mehboob ! Tumpar nahi Magar Saaf Pahucha dena..
✍🏻⑧③.
✏Allah Ki Ne’mat Pahuchate hai Fir Usse Munkar Huwe Aur Unme Aksar Kafir hai..
✍🏻⑧④.
🖊Aur Jis Din Hum Uthayenge Har Ummat Me se ek Gawah Fir Kafiro Ko Na Ijazat ho Na Wo Manaye Jaye..
✍🏻⑧⑤.
✏Aur Zulm Karne Wale Jab Azab Dekhenge Usi Waqt Se Na Woh Unpar Se Halka ho Na Unhe Mohlat Mile..
✍🏻⑧⑥.
✏Aur shirk karne wale jab Apne Shariko Ko Dekhenge Kahenge Aye Humare Rabb ! Ye Hai Humare Sharik Ke Hum Tere Siwa Jise Poojte the To Woh Unpar Baat Fekenge Ke Tum Beshak Joothe ho..
✍🏻⑧⑦.
🖊Aur Us Din Allah Ki Taraf Aazizi Se Girenge Aur Unse Ghoom Ho Jaegi Jo Banawate Karte the..
✍🏻⑧⑧.
✏Jinhone Kufr Kiya Aur Allah Ki Raah se Roka Humne Azab Par Azab Badhaya Badla Unke Fasad ka..
✍🏻⑧⑨.
🖊Aur Jis din Hum Har Giroh Me Ek Gawah Unhi me Se Uthayenge Ke unpar Gawahi De Aur Aye Mehboob ! Tumhe Unsab Par Saheed Banakar Laenge Aur Humne Tumpar Ye Qur’an Utara Ke Har Cheez Ka Roshan Bayan Hai Aur Hidayat Aur Rehmat Aur Basharat Musalmano ko…
✍🏻⑨ⓞ.
✏Beshak Allah Huqm Farmata Hai Insaf aur Neki Aur Rishtedaro Ke Dene ka Aur Mana Farmata hai Be’hayayi Aur Buri bat Aur Serkashi se Tumhe Nasihat Farmata hai Ke Tum Dhayan Karo…
✍🏻⑨①.
🖊Aur Allah Ka Ahad Pura Karo Jab Qoul Bandho Aur Kasme Mazboot Karke Naa Todo Aur Tum Allah ko Apne Upar Zamin Kar Chuke Ho Beshak Allah Tumhare Kaam Janta hai..
✍🏻⑨②.
✏Aur us Aurat ke Naa Ho Jisne Apna Soot Mazbooti Ke Bad Reza-Reza Karke Tod Diya Apni Kasme Apas me Ek Be’Asl Bahana Banate Ho ke Kahin Ek Giroh Dusre Giroh Se Ziyada Na ho Allah To Usse Tumhe Aazmata hai Aur Zaroor Tumpar Saaf Zahir kar dega Qayamat ke Din Jis Bat me Tum Jaghadte the..
✍🏻⑨③.
🖊Aur allah Chahta To Tumko Ek hi Ummat karta Lekin Allah Gumrah Karta hai Jise chahe Aur Raah Deta Hai Jise Chahe Aur Zaroor Tumse Tumhare Kaam Puche Jaenge..
✍🏻⑨④.
✏Aur apni Kasme Apas me Be’asl Bahana Na Banalo Ke kahin Koi Paanw Jamne Ke Bad Lagzish Na Kare Aur Tumhe Burayi Chakhni ho Badla Uska Ke Allah Ki Raah Se Rokte The Aur Tumhe Bada Azab Ho..
✍🏻⑨⑤.
🖊Aur allah Ke Ahad par Thode Daam Moll Na ho Beshak Woh Jo allah ke Pas hai Tumhare Liye Behter hai Agar Tum Jante ho… 
✍🏻⑨⑥.
✏Agar Tum Jante ho Jo Tumhare Pas hai Ho Chukega Aur Jo Allah Ke Pas hai Hamesha rehne wala hai Aur Zaroor Hum Sabr Karne Walo ko Unka Woh Sila Denge Jo Unke Sabse Ache Kaam ke Qabeel ho…
✍🏻⑨⑦.
🖊Jo Acha kaam Kare Mard Ho Ya Aurat Aur Ho Musalman To Zaroor Hum Use Achi Zindagi Jilayenge Aur Zaroor Unhe Unka neg Denge Jo Unke Sabse Behter Kaam Ke Layak Ho…
✍🏻⑨⑧.
✏To Jab Tum Qur’an Padho To Allah ki Panah Mango Shetan Mardood Se…
✍🏻⑨⑨.
🖊Beshak uska Koi Qabu Unpar Nahi Jo Imaan laye Aur Apne Rabb Hi Par Bharosa Rakhte hai…
✍🏻①ⓞⓞ.
✏Uska Qabu to Unhi Par hai Jo Usse Dosti Karte hai Aur Use Sharik Thehrate Hai…
✍🏻①ⓞ②.
✏Aur Jab Hum Ek Ayat ki Jagah Dusri Ayat Badle Aur Allah Khoob Janta hai Jo Utarta hai Kafir Kahe Tum to Dil Se Bana Late ho Balke Unme Aksar ko Ilm Nahi..
✍🏻①ⓞ②.
🖊Tum farmawo Use Pakizgi ki Rooh ne Utara Tumhare Rabb Ki Taraf se Theek-Theek Ke Usse Imaan Walo ko Sabit Kadam Kare Aur Hidayat Aur Basharat Musalmano ko..
✍🏻①ⓞ③.
✏Aur Beshak hum Jante hai Ke Woh Kehte hai Ye to Koi Aadmi Sikhata hai Jiski Taraf Dhalte hai Uski Zuban Azami hai Aur Ye Roshan Arabi Zuban..
✍🏻①ⓞ④.
🖊Beshak woh Jo Allah ki Ayato Par Iman Nahi Late Allah Unhe Raah Nahi Deta Aur Unke Liye Dardnaak Azab hai…
✍🏻①ⓞ⑤.
✏Jooth Bohtan Wahi Bandhte Hai Jo Allah Ki Ayato Par Iman nahi Rakhte Aur Wohi Joothe hai Jo Iman Lakar Allah ke Munkar ho….
✍🏻①ⓞ⑥.
✏Jo Imaan Lakar Allah Ka munkar Ho Siwa Uske Jo Majboor Kiya jaye Aur Uska dil Imaan par Jama Huwa Ho Haan Woh Jo Dil Kholkar Kafir ho Unpar Allah Ka Gazab hai Aur Unko Bada Azab Hai..
✍🏻①ⓞ⑦.
🖊Ye Isliye Ke Unhone Duniya ki zindagi Aakhirat Se pyari Jaani Aur Isliye ke Allah(Ese) Kafiro ko Raah nahi Deta..
✍🏻①ⓞ⑧.
✏Woh Jinke Dil Aur Kaan Aur Aankho par Allah ne Mohar Kar di Hai Aur Wohi Gaflat me Pade hai..
✍🏻①ⓞ⑨.
🖊Aap Hi Huwa ke Akhirat me Wohi Kharab Hai..
✍🏻①①ⓞ.
✏Fir Beshak Tumhara Rabb Unke Liye Jinhone Apne Ghar chore Bad Uske Ke Sataye Gaye Fir Unhone Jihad kiya Aur Sabir Rahe Beshak Tumhara Rabb Uske Bad Zaroor Bakshne wala hai Meharban….
✍🏻①①①.
✏Jis Din Har Jaan Apni Hi Taraf Jaghadti Ayegi Aur Har Jaan Ko Uska Kiya Pura Bhar Diya Jaega Aur Unpar Zulm Na Hoga..
✍🏻①①②.
🖊Aur Allah Ne Kahawat Bayan Farmayi Ek Basti Ke Amaan-W-Itminan Se Thi Har Taraf Se Uski Rozi Kasrat se Aati to Woh Allah Ki Ne’mato ki Nashukri Karne Lagi, To Allah Ne Use Ye Saza Chakhayi ke Use Bhook Aur Darr Ka Pehnawa Pehnaya Badla Unke Kiye ka..
✍🏻①①③.
✏Aur Beshak Unke pas Unhi Me Se Ek Rasool Tashrif Laya To Unhone Use Jhootlaya To Unhe Azab Ne Pakda Aur Wo Be’Insaf The..
✍🏻①①④.
🖊To Allah ki Di Huyi Rozi Halal-w-Pakiza Khawo Aur Allah Ki Ne’mat ka Shukr karo Agar Tum Use Poojte ho..
✍🏻①①⑤.
✏Tumpar Yunhi Haram Kiya hai Murdar Aur Khoon Aur Suwwar ka Gosht Aur Woh Jiske Zibah Karte waqt Gair Khuda ka Naam Pukara Gaya Fir Jo Lachar Ho Na Khawaish Karta Aur Na Hadd se Badhta To Beshak Allah Bakshne Wala Meharban hai…
✍🏻①①⑥.
✏Aur Naa kaho Use Jo Tumhari Zubane Jhoot Bayan Karti hai Ye Halal Hai Aur Ye Haram hai Ke Alllah Par Jooth Bandho Beshak Jo Allah Par Jooth Bandhte Hai Unka Bhala Na hoga Thoda Baratna hai..
✍🏻①①⑦.
🖊Aur Unke Liye Dardnaak Azab..
✍🏻①①⑧.
✏Aur Khaas Yahoodiyo par Humne Haram Farmayi woh Cheeze jo pehle Tumhe Humne Sunayi Aur Humne Unpar Zulm Naa Kiya Haan Wohi Apni Jaan Par Zulm Karte the..
✍🏻①①⑨.
🖊Fir Beshak Tumhara Rabb Unke Liye Jo Nadani se Burayi Kar Bethe Fir Uske Bad Touba Kare Aur Sanwar Jaye Beshak Tumhara Rabb Uske Bad Zaroor Bakshne Wala Meharban hai…
✍🏻①②ⓞ.
✏Beshak Ibrahim Ek Imaam Tha Allah Ka Farmabardar Aur Sabse Juda Aur Mushrik Na Tha…..
✍🏻①②①.
✏Uske Ehsano par Shukr Karne Wala Allah ne Use Choon Liya Aur Use Sidhi Raah Dikhayi..
✍🏻①②②.
🖊Aur Humne Use Duniya me Bhalayi Di Aur Beshak Wo Akhirat Me Shayane Qurb hai..
✍🏻①②③.
✏Fir Humne Tumhe “WAHI” Bheji Ke Deen-E-Ibrahim ki Pairvi Karo Jo Har Batil se Alag Tha Mushrik Na tha..
✍🏻①②④.
🖊Hafta to Unhi Par Rakha Gaya tha Jo usme Mukhtalif ho Gaye Aur Beshak Tumhara Rabb Qayamat Ke Din Unme Faisla Kar Dega Jis Bat me Ikhtilaf Karte the….
✍🏻①②⑤.
✏Apne Rabb ki Raah ki Taraf Bulao Pakki Tadbeer Aur Achi Nasihat se Aur unse Us Tarike par Behas Karo Jo Sabse Behter ho Beshak Tumhara Rabb Khoob Janta hai Jo Uski Raah se Behka Aur Woh Khoob Janta hai Raah Walo ko..
✍🏻①②⑥.
🖊Aur Agar tum Saza do To Wesi hi Saza do Jesi Tumhe Taklif Pahochayi Thi Aur Agar Tum Sabr Karo To Beshak Sabr Walo ko Sabr Sabse Acha..
✍🏻①②⑦.
✏Aur Aye Mehboob ! Tum Sabr Karo Aur Tumhara Sabr Allah hi Ki Toufiq Se Hai Aur Unka Ghum Na Khao Aur Unke Farebiyo se Dil Tang Na ho..
✍🏻①②⑧.
🖊Beshak Allah Unke Sath hai Jo Darte hai Aur Jo Nekiya Karte hai….

📝SUREH NAHAL MUKAMMAL…

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy