📚TARJUMA-E-KANZUL IMAN, ALBUM-12📚

PARA 17, SUREH AMBIYA….

✍🏻①.
✏Logo Ka Hisab Nazdik Aur Wo Gaflat me Munh Fere hai..
✍🏻②.
🖊Jab Unke Rabb ke Pas Se Unhe Koi Nayi Nasihat Aati hai To Use Nahi Sunte Magar Khelte Huwe..
✍🏻③.
✏Unke Dil Khel Me Pade hai Aur Zalimo Ne Apas me Khufiya Mashwarat ki Ke Ye Koun hai ?? Ek Tumhi Jese Aadmi to Hai Kya Jaadu ke Pas Jate ho Aur Dekh-Bhalkar…
✍🏻④.
🖊Nabi Ne Farmaya Mera Rabb Janta hai Aasmano Aur Zameen Me Har Baat ko Aur Wohi Sunta Janta hai..
✍🏻⑤.
✏Balke Bole Pareshan Khawab Hai Balke Unki Ghadhat hai Balke Ye Shayir hai To Humare Pas Koi Nishani Laye Jese Agle Bheje Gaye the..
⑥.
✏Unse Pehle Koi Basti Imaan Na Layi Jise Humne Halak Kiya To Kya Ye Imaan Layenge..
✍🏻⑦.
🖊Aur Humne Tumse Pehle Na Bheje Magar Mard Jinhe Hum *Wahi* Karte To Aye Logo ! Ilm Walo se Pucho Agar Tumhe Ilm Na ho…
✍🏻⑧.
✏Aur Humne Unhe Khali Badan Na Banaya Ke Khana Na Khaye Aur Na Woh Duniya me Hamesha Rahe..
✍🏻⑨.
🖊Fir Humne Apna Wa’da Unhe Saccha Kar Dikhaya To Unhe Najat Di Aur Jinko Chahi Aur Hadd se Badhne Walo Ko Halaak Kar Diya..
✍🏻⑩.
✏Beshak Humne Tumhari Taraf Ek Qitab Utari Jisme Tumhari Naam’wari hai To Kya Tumhe Aqal Nahi…
⑪.
✏Aur Kitni Hi Bastiya Humne Tabah Kar Di Ke Woh Sitamgaar Thi Aur Unke Bad Aur Qoum Payda Ki..
✍🏻⑫.
🖊To Jab Unhone Humara Azab Paya Jabhi Woh Usse Bhagne Lage.
✍🏻⑬.
✏Na Bhago Aur Lout ke Jawo Un Aashaisho Ki Taraf Jo Tumko Di Gayi Thi Aur Apne Makano Ki Taraf Shayad Tumse Puchna Ho..
✍🏻⑭.
🖊Bole Haye Kharabi Humari Beshak Hum Zalim The..
✍🏻⑮.
✏To Woh Yahi Pukarte Rahe Yaha Tak Ke Humne Unhe Kar Diya Kaate Huwe Bujhe Huwe..
✍🏻⑯.
✏Aur Humne Aasman Aur Zameen Aur Jo Kuch Unke Darmiyan hai Abas na Banaye..
✍🏻⑰.
🖊Agar Hum Koi Behlawa Ikhtiyar Karna Chahte To Apne Pas Se Ikhtiyar Karte Agar Hume Karna Hota..
✍🏻⑱.
✏Balke Hum Haq Ko Batil Par Fenk Marte Hai To Woh Uska Bheja Nikal Deta hai To Jabhi Woh Mitkar Reh Jata hai Aur Tumhari Kharabi hai Un Bato se Jo Banate ho..
✍🏻⑲.
🖊Aur Usike Hai Jitne Aasmano Aur Zameen Me Hai Aur Uske Pas Wale Uski Ibadat se Takabbur Nahi Karte Aur Na Thake Raat din..
✍🏻⑳.
✏Uski Paaki Bolte hai Aur Susti Nahi Karte..
✍🏻②①.
✏Kya Unhone Zameen me Kuch Ese Khuda Bana Liye hai Ke Woh Kuch Payda Karte Hai..
✍🏻②②.
🖊Agar Aasman Aur Zameen Me Allah Ke Siwa Aur Khuda Hote to Zaroor Woh Tabah Ho Jate To Paaki hai Allah Arsh Ke Malik ko Un Bato se Jo Ye Banate hai..
✍🏻②③.
✏Usse Nahi Pucha Jaata Jo Woh Kare Aur Un Sabse Sawal Hoga…
✍🏻②④.
🖊Kya Allah Ke Siwa Aur Khuda Bana Rakhe hai Tum Farmawo Apni Daleel Lao Ye Qur’an Mere Sath Walo ka Zikr hai Aur Mujse Aglo ka Tazkira Balke Unme Aksar Haq Ko Nahi Jante To Wo Ru’garda hai..
✍🏻②⑤.
✏Aur Humne Tumse Pehle Koi Rasool Na Bheja Magar Ye ke Hum Uski Taraf *Wahi* Farmate Ke Mere Siwa Koi Ma’bood Nahi To Mujhi ko Poojo…
✍🏻②⑥.
✏Aur Bole Rehman Ne Beta Ikhtiyar Kiya, Paak Hai Wo Balke Bande Hai Izzat Wale…
✍🏻②⑦.
🖊Baat me Usse Sabkat Nahi Karte Aur Woh Usike Huqm Par Karband hote hai..
✍🏻②⑧.
✏Woh Janta hai Jo Unke Aage Hai Aur Jo Unke Piche hai Aur Shaf’at Nahi Karte Magar Uske Liye Jise Woh Pasand Farmaye Aur Woh Uske Khouf zee Darr Rahe hai..
✍🏻②⑨.
🖊Aur Unme Jo Koi Kahe Ke Me Allah Ke Siwa Ma’bood Hu To Use Hum Jahannam Ki Jaza Denge Hum Esi Hi Saza Dete hai Sitamgaro Ko…
✍🏻③ⓞ.
✏Kya Kafiro Ne Ye Khayal Na Kiya Ke Aasman Aur Zameen Band The To Humne Unhe Khola Aur Humne Har Jaandar Cheez Pani Se Banayi To Kya Woh Imaan Layenge..
✍🏻③①.
✏Aur Zameen Me Humne Langar Dale Ke Unhe Lekar Na Kaanpe Aur Humne Usme Kushada Raahe Rakhi Ke Kahin Woh Raah Paye..
✍🏻③②.
🖊Aur Humne Aasmano Ko Chatt Banaya Nigah Rakhi Gayi Aur Woh Uski Nishaniyo se Ru”garda hai…
✍🏻③③.
✏Aur Wohi Hai Jisne Banaye Raat Aur Din Aur Suraj Aur Chand Har Ek Ke Ghere Me Peir Raha hai..
✍🏻③④.
🖊Aur Humne Tumse Pehle Kisi Aadmi Ke Liye Duniya Ne Hameshgi Na Banayi To Kya Agar Tum Inteqal Farmao To Ye Hamesha Rahenge..
✍🏻③⑤.
✏Har Jaan ko Mout ka Maza Chakhna hai Aur Hum Tumhari Aazmaish Karte hai Burayi Aur Bhalayi se Janchne Ko Aur Humari Taraf Tumhe Loutkar Aana hai…
✍🏻③⑥.
✏Aur Jab Kafir Tumhe Dekhte hai To Tumhe Nahi Thehrate Magar Thatta kya Ye hai Jo Tumhare Khudao Ko Bura Kehte hai Aur Woh Rehman Hi ki Yaad se Munkir hai..
✍🏻③⑦.
🖊Aadmi Jald’baaz Banaya Gaya Ab Tumhe Apni Nishaniya Dikhaunga Mujse Jaldi Na Karo..
✍🏻③⑧.
✏Aur Kehte hai Kab Hoga Ye Wa’da Agar Tum Sacche ho..
✍🏻③⑨.
🖊Kisi Trah Jante Kafir Us Waqt ko Jab Na Rok Sakenge Apne Munho Se Aag Aur Na Apni Pitho se Aur Na Unki Madad ho..
✍🏻④ⓞ.
✏Balke Woh Unpar Achanak Aa Padegi To Unhe Be’hawas Kar Degi Fir Na Woh Use Fer Sakenge Aur Na Unhe Mohlat Di Jaegi…
✍🏻④①.
✏Aur Beshak Tumse Agle Rasoolo Ke Sath Thattha(Mazak) Kiya Gaya To Maskhargi Karne Walo ka Thathha Unhi ko Le Betha..
✍🏻④②.
🖊Tum Farmawo Shabana Roz Koun Tumhari Nigehbani Karta hai Rehman Se Balke Woh Apne Rabb ki Yaad se Munh Fere hai..
✍🏻④③.
✏Kya Unke Kuch Khuda hai Jo Unko Humse Bachate hai Woh Apni Hi Jaano Ko Nahi Bacha Sakte Aur Na Humari Taraf se Unki Yaari ho..
✍🏻④④.
🖊Balke Humne Unko Aur Unke Baap-Dada Ko Bartav Diya Yaha Tak Ke Zindagi Unpar Daraz Huyi To Kya Nahi Dekhte Ke Hum Zameen Ko Uske Kinaro Se Ghatate Aa Rahe hai To Kya Ye Galib Honge…
✍🏻④⑤.
✏Tum Farmawo Ke Me Tumko Sirf *Wahi* Se Darata Hu Aur Behre Pukarna Nahi Sunte Jab Daraye Jaye..
✍🏻④⑥.
✏Aur Agar Unhe Tumhare Rabb Ke Azab ki Hawa Choo Jaye To Zaroor Kahenge Haye Kharabi Beshak Hum Zalim the..
✍🏻④⑦.
🖊Aur Hum Addal Ki Tarazu Me Rakhenge Qayamat ke Din To Kisi Jaan Par Kuch Zulm Na Hoga Aur Agar Koi Cheez Ray Ke Daane ke Barabar ho To Hum Use Le Ayenge Aur Hum Kafi Hai Hisab Ko…
✍🏻④⑧.
✏Aur Beshak Humne Moosa Aur Haroon ko Faisla Diya Aur Ujaala Aur Parhezgaaro Ko Nasihat..
✍🏻④⑨.
🖊Woh Jo Be’Dekhe Apne Rabb Se Darte hai Aur Unhe Qayamat ka Andesha Laga Huwa hai..
✍🏻⑤ⓞ.
✏Aur Ye Hai Barkat Wala Zikr Ke Humne Utaara To Kya Tum Uske Munkir ho…
✍🏻⑤①.
✏Aur Beshak Humne Ibrahim Ko Pehle Hi Se Uski Nek Raah Ata Kar di Aur Hum Usse Khabardar The..
✍🏻⑤②.
🖊Jab Usne Apne Baap Aur Qoum se Kaha Ye Mu’rate Kya hai Jinke Aage Tum Aasan Maare ho..
✍🏻⑤③.
✏Bole Humne Apne Baap-Dada Ko Unki Pooja Karte Paya..
✍🏻⑤④.
🖊Kaha Beshak Tum Aur Tumhare Baap-Dada Sab Khuli Gumrahi Me Ho.
✍🏻⑤⑤.
✏Bole Kya Tum Humare Pas Haq Laye ho Ya Yunhi Khelte ho..
✍🏻⑤⑥.
✏Kaha Balke Tumhara Rabb Woh hai Jo Rabb Hai Aasmano Aur Zameen ka Jisne Unhe Payda Kiya Aur Me Ispar Gawaho me Se hu…
✍🏻⑤⑦.
🖊Aur Muje Allah Ki Kasam hai Me Tumhare Butto Ka Bura Chahunga Bad Iske ke Tum Fir Jawo Pith Dekar..
✍🏻⑤⑧.
✏To Un Sabko Chura Kar Diya Magar Ek Ko Jo Un Sabka Bada Tha Ke Shayad Woh Usse Kuch Puche…
✍🏻⑤⑨.
🖊Bole Kisne Humare Khudawo Ke Sath Ye Kaam Kiya Beshak Woh Zalim hai…
✍🏻⑥ⓞ.
✏Unme Ke Kuch Bole Humne Ek Jawan Ko Unhe Bura Kehte Suna Jise Ibrahim Kehte hai..
✍🏻⑥①.
✏Bole To Use Logo ke Samne Lao Shayad Wohi Gawahi De…
✍🏻⑥②.
🖊Bole Kya Tumne Humare Khudao Ke Sath Ye Kaam Kiya Aye Ibrahim !….
✍🏻⑥③.
✏Farmaya Balke Unke Us Bade ne Kiya Hoga To Unse Pucho Agar Bolte ho…
✍🏻⑥④.
🖊To Apne Jee ki Taraf Palte Aur Bole Beshak Tumhi Sitamgaar ho..
✍🏻⑥⑤.
✏Fir Apne Sero Ke Ball Aundhaye Gaye Ke Tumhe Khoob Maloom hai Ye Bolte Nahi..
✍🏻⑥⑥.
✏Kaha To Kya Allah Ke Siwa Ese Ko Poojte ho Jo Na Tumhe Nafa De Aur Na Nuksan Pahuchaye..
✍🏻⑥⑦.
🖊Tuff hai Tumpar Aur Un Butto Par Jinko Allah Ke Siwa Poojte ho To Kya Tumhe Aqal Nahi..
✍🏻⑥⑧.
✏Bole Unko Jala do Aur Apne Khudao Ki Madad Karo Agar Tumhe Karna Hai..
✍🏻⑥⑨.
🖊Humne Farmaya Aye Aag Ho Ja Thandi Aur Salamati Ibrahim Par..
✍🏻⑦ⓞ.
✏Aur Unhone Uska Bura Chaha To Humne Unhe Sabse Badhkar Ziyakar Kar Diya..
✍🏻⑦①.
✏Aur Humne Use Aur Loot ko Najat Bakshi Us Zameen ki Taraf Jisme Humne Jahan Walo ke Liye Barkat Rakhi..
✍🏻⑦②.
🖊Aur Humne Use Ishak Ata Farmaya Aur Yakoob Pota Aur Humne Un Sabko Apne Kurbe Khaas Ka Sazawaar Kiya..
✍🏻⑦③.
✏Aur Humne Unhe Imam Kiya Ke Humare Huqm Se Bulate hai Aur Humne Unhe *Wahi* Bheji Ache Kaam Karne Aur Namaz Barpa Rakhne Aur Zakat Dene ki Aur Woh Humari Bandagi Karte the..
✍🏻⑦④.
🖊Aur Loot ko Humne Hukumat Aur Ilm Diya Aur Use Us Basti se Najat Bakshi Jo Gande Kaam Karti thi Beshak Woh Bure Log Be’Huqm The..
✍🏻⑦⑤.
✏Aur Humne Use Apni Rehmat me Dakhil Kiya Beshak Woh Humare Kurbe Khaas ke Sazawaro Me hai..
✍🏻⑦⑥.
✏Aur Nooh Ko Jab Usse Pehle Usne Hume Pukara To Humne Uski Duwa Qabool Ki Aur Use Aur Uske Ghar Walo ko Badi Sakhti se Najat di..
✍🏻⑦⑦.
🖊Aur Humne Un Logo par Usko Madad Di Jinhone Humari Ayate Jhotlayi Beshak Woh Bure Log The To Humne Un Sabko Dubo Diya…
✍🏻⑦⑧.
✏Aur Dawood Aur Sulaiman Ko Yaad Karo Jab Kheti Ka Ek Jhagda Chukate the Jab Raat ko Usme Kuch Logo ki Bakariya Chuti Aur Hum Unke Huqm Ke Waqt Hazir The  
✍🏻⑦⑨.
🖊Humne Wo Muammla Sulaiman Ko Samja Diya Aur Dono Ko Hukumat Aur Ilm Ata Kiya Aur Dawood Ke Sath Pahad Musakhhar Farma Diye Ke Tasbih Karte Aur Parinde Aur Ye Humare Kaam the…
✍🏻⑧ⓞ.
✏Aur Humne Use Tumhara Ek Pehnawa Banana Sikhaya Ke Tumhe Tumhari Aanch Se Bachaye To Kya Tum Shukr Karoge….
✍🏻⑧①.
✏Aur Sulaiman Ke Liye Tez Hawa Musakhhar Kar Di Ke Uske Huqm Se Chalti Us Zameen Ki Taraf Jisme Humne Barkat Rakhi Aur Humko Har Cheez Maloom hai..
✍🏻⑧②.
🖊Aur Shetano Me se Woh Jo Uske Liye Gota Lagate Aur Uske Siwa Aur Kaam Karte Aur Hum Unhe Roke Huwe the..
✍🏻⑧③.
✏Aur Aiyub Ko (Yaad Karo) Jab Usne Apne Rabb ko Pukara Ke Muje Taklif Pahuchi Aur Tu Sab Meharwalo se Badhkar Meharwala hai…
✍🏻⑧④.
🖊To Humne Uski Duwa Sun Li To Humne Door Kar di Jo Taklif Use Thi Aur Humne Use Uske Ghar Wale Aur Unke Sath Itne hi Aur Ata Kiye Apne Pas Se Rehmat Farmakar Aur Bandagi Walo ke Liye Nasihat…
✍🏻⑧⑤.
✏Aur Ismail Aur Idrees Aur Zulkafal Ko Yaad Karo Woh Sab Sabr Wale the..
✍🏻⑧⑥.
✏Aur Unhe Humne Apni Rehmat Me Dakhil Kiya Beshak Woh Humari Qurbe Khaas ke Sazawaro me Hai…
✍🏻⑧⑦.
🖊Aur Zunnun ko (Yaad Karo) Jab Chala Gusse Me Bhara To Guman kiya Humne Uspar Tangi Na Karenge To Andheriyo me Pukara Koi Ma’bood Nahi Siwa Tere Paaki hai Tujhko Beshak Mujse Beja Huwa..
✍🏻⑧⑧.
✏To Humne Uski Pukar Sun Li Aur Use Ghum Se Najat Bakshi Aur Esi Hi Najat Denge Musalmano ko..
✍🏻⑧⑨.
🖊Aur Zakariya ko(Yaad Karo) Jab Usne Apne Rabb ko Pukara Aye Mere Rabb Muje Akela Na Chor Aur Tu Sabse Behter Aur Waris…
✍🏻⑨ⓞ.
✏To Humne Uski Duwa Qabool Ki Aur Use Yahya Ata Farmaya Aur Uske Liye Uski Bibi Sanwari Beshak Woh Bhale Kaamo me Jaldi Karte the Aur Hume Pukarte the Ummid Aur Khouf se Aur Humare Huzur Gidgidate Hai…
✍🏻⑨①.
✏Aur Us Aurat Ko Jisne Apni Parsayi Nigah Rakhi To Humne Usme Apni Rooh Foonki Aur Use Aur Uske Bete ko Sare Jahan ke Liye Nishani Banaya..
✍🏻⑨②.
🖊Beshak Tumhara Ye Deen Ek hi Deen hai Aur Me Tumhara Rabb Hu To Meri Ibadat Karo..
✍🏻⑨③.
✏Aur Auro Ne Apne Kaam Apas me Tukde Tukde Kar Liye Sabko Humari Taraf Firna hai…
✍🏻⑨④.
🖊To Jo Kuch Bhale Kaam Kare Aur Ho Imaan Wala To Uski Koshish Ki Be’Kadri Nahi Aur Hum Use Likh Rahe hai..
✍🏻⑨⑤.
✏Aur Haram Hai Us Basti par Jise Humne Halaak Kar diya Fir Lotkar Aaye…
✍🏻⑨⑥.
✏Yaha Tak Ke Jab Khole Jaenge Yajooj Aur Majooj Aur Woh Har Bulandi Se Dhalakte Honge..
✍🏻⑨⑦.
🖊Aur Kareeb Aaya Saccha Wa’da To Jabhi Aankhe Fatkar Reh Jaegi Kafiro ki Ke Haye Humari Kharabi Beshak Hum Usse Gaflat me The Balke Hum Zalim the..
✍🏻⑨⑧.
✏Beshak Tum Aur Jo Kuch Allah Ke Siwa Tum Poojte ho Sab Jahannam Ke Indhan Ho Tumhe Usme Jaana..
✍🏻⑨⑨.
🖊Agar Ye Khuda Hote Jahannam me Naa Jate Aur Un Sabko Hamesha Usme Rehna..
✍🏻①ⓞⓞ.
✏Woh Usme Rahenge Aur Wo Usme Kuch Na Sunenge..
✍🏻①ⓞ①.
✏Beshak Woh Jinke Liye Humara Wa’da Bhalayi Ka Ho Chuka Woh Jahannam Se Door Rakhe Gaye hai..
✍🏻①ⓞ②.
🖊Aur Uski Bhanak Na Sunenge Aur Woh Apni Mann Manti Khawaisho Me Hamesha Rahenge..
✍🏻①ⓞ③.
✏Unhe Ghum me Na Dalengi Woh Sabse Badi Gabhrahat Aur Farishte Unki Peshwayi Ko Ayenge Ke Ye Hai Tumhara Woh Din Jiska Tumse Wa’da tha…
✍🏻①ⓞ④.
🖊Jis Din Hum Aasman Ko Lapetenge Jese Sijjill Farishta Nama-E-Aamal Ko Lapetta hai Jaise Pehle Use Banaya tha Wese Hi Fir Kar Denge Wa’da Hai Humare Zimma Humko Uska Zaroor Karna..
✍🏻①ⓞ⑤.
✏Aur Beshak Humne Zaboor Me Nasihat Ke Bad Likh Diya Ke Is Zameen Ke Waris Mere Nek Bande Honge..
✍🏻①ⓞ⑥.
✏Beshak Ye Qu’ran Kafi hai Ibadat Walo ko…
✍🏻①ⓞ⑦.
🖊Aur Humne Tumhe Na Bheja Magar Rehmat Saare Jahan ke Liye…
✍🏻①ⓞ⑧.
✏Tum Farmawo Muje to Yahi *Wahi* Hoti hai Ke Tumhara Khuda Nahi Magar Ek Allah To Kya Tum Musalman Hote ho..
✍🏻①ⓞ⑨.
🖊Fir Agar Woh Munh Fere To Farma Do Mene Tumhe Ladayi Ka Elaan Kar Diya Barabari Par Aur Me Kya Jaanu Ke Paas hai Ya Door hai Woh Koi Tumhe Wa’da Diya Jata hai…
✍🏻①①ⓞ.
✏Beshak Allah Janta hai Aawaz ki Bat Aur Janta hai Jo Tum Chupate ho..
✍🏻①①①.
🖊Aur Me Kya Jaanu Shayad Woh Tumhari Jaanch Ho Aur Ek Waqt Tak Baratwana..
✍🏻①①②
✏Nabi Ne Arz Ki Ke Aye Mere Rabb ! HAQ Faisla Farma De Aur Humare Rabb Rehman Hi ki Madad Darkar hai Un Baato Par Jo Tum Batate ho…

*🗳SUREH AMBIYA MUKAMMAL…

📃SUREH HAJJ….⤵

✍🏻①.
✏Aye Logo ! Apne Rabb Se Daro Beshak Qayamat Ka Zal-Zala Badi Sakht Cheez hai…
✍🏻②.
🖊Jis Din Use Dekhoge Har Doodh Pilane Wali Apne Doodh Pite Ko Bhool Jaegi Aur Gabhini(गाभीनी) Apna Gaabh Daal Degi Aur Tu Logo ko Dekhega Jese Nashe me Hai Aur Woh Nashe me Na Honge, Magar Ye Ke Allah ki Maar Kadi Hai…
✍🏻③.
✏Aur Kuch Log Woh Hai Ke Allah ke Mamle Me Jaghadte hai Be’jaane-Bujhe Aur Har Sarkash Shetan Ke Piche Ho Lete hai..
✍🏻④.
🖊Jispar Likh Diya Gaya Hai Ke Jo Uski Dosti Karega To Ye Zaroor Use Gumrah Kar Dega Aur Use Azabe Dozakh Ki Raah Batayega..
✍🏻⑤.
✏Aye Logo ! Agar Tumhe Qayamat ke Din Jeene me Kuch Shak Ho to Gour Karo Ke Humne Tumhe Paiyda Kiya Mitti se, Fir Paani ki Bund se, Fir Khoon ki Fatak Se Fir Gosht ki Boti se Naqsha Bani Aur Be-Bani Take Tumhare Liye Apni Nishaniya Zahir Farmaye Aur Hum Thehraye Rakhte Hai Maawo ke Pet me Jise Chahe Ek Mukarrar Mee’ad Tak Fir Tumhe Nikalte Hai Baccha Fir Isliye Ke Tum Apni Jawani Ko Pahucho Aur Tumme Koi Pehle hi Mar Jata hai Aur Koi Sabme Nikammi Umr Tak Daala Jata hai Ke Jaanne Ke Bad Kuch Na Jane, Aur Tu Zameen ko Dekhe Murjhayi Huyi Fir Jab Humne Uspar Paani Utara Taro-Taaza Huyi Aur Ubhar Aayi Aur Har Rounakdar Joda Uga Layi…
✍🏻⑥.
✏Ye Isliye ke Allah Hi Haq hai Aur Ye ke Woh Murde Jilayega Aur Ye ke Woh Sab-Kuch Kar Sakta hai…
✍🏻⑦.
🖊Aur Isliye Ke Qayamat Aane Wali Hai Usme Kuch Shak Nahi Aur Ye Ke Allah Uthayega Unhe Jo Qabro me Hai…
✍🏻⑧.
✏Aur Koi Aadmi Woh Hai Ke Allah Ke Bare Me Yun Jaghadta hai Ke Na To Koi Ilm Na Koi Daleel Aur Na Koi Roshan Nawishta…
✍🏻⑨.
🖊Haqq Se Apni Gardan Mode Huwe Take Allah ki Raah se Behka De Uske Liye Duniya me Ruswayi hai Aur Qayamat Ke Din Hum Use Aag Ka Azab Chakhayenge…
✍🏻⑩.
✏Ye Uska Badla hai Jo Tere Hatho ne Aage Bheja Aur Allah Bando Par Zulm Nahi Karta….
✍🏻⑪.
✏Aur Bucchh(बुछ) Aadmi Allah Ki Bandagi Ek Kinare Par Karte hai Fir Agar Unhe Koi Bhalayi Pahoch Gayi Jab To Chain se Hai Aur Jab Koi Jaanch Aakar Padi Munh ke Ball Palat Gaye Duniya Aur Aakhirat Dono Ka Ghaata Yahi Hai Sareeh Nuksan…
✍🏻⑫.
🖊Allah Ke Siwa Ese Ko Poojte hai Jo Unka Bura Bhala Kuch na Kare Yahi Hai Door ki Gumrahi…
✍🏻⑬.
✏Ese Ko Poojte hai Jiske Nafa Se Nuksan Ki Toufeek Zyada hai Beshak Kya hi Bura Moula Aur Kya Hi Bura Rafik…
✍🏻⑭.
🖊Beshak Allah Dakhil Karega Unhe Jo Imaan Laye Aur Bhale Kaam Kiye Baagho me Jinke Niche Nehre Rawa Beshak Allah Karta hai Jo Chahe…
✍🏻⑮.
✏Jo Ye Khayal Karta Ho Ke Allah Apne Nabi ki Madad Na Farmayega Aur Akhirat me To Use Chahiye Upar ko Ek Rassi Taane Fir Apne Aap ko Faansi De Le Fir Dekhe Ke Uska Ye Daanw Kuch Le Gaya Us Baat ko Jiski Use Jalan hai. .
✍🏻⑯.
✏Aur Bat Yahi Hai Ke Humne Ye Qur’an Utara Roshan Ayate Aur Ye Ke Allah Raah Deta Hai Jise chahe…
✍🏻⑰.
🖊Beshak Musalman Aur Yahoodi Aur Sitara Parast Aur Nasrani Aur Aatish Parast Aur Mushrik Beshak Allah Un Sab Me Qayamat ke Din Faisla Kar Dega Beshak Har Cheez Allah ke Samne Hai..
✍🏻⑱.
✏Kya Tumne Naa Dekha Ke Allah Ke Liye Sajda Karte Hai Woh Jo Aasmano Aur Zameen me hai Aur Suraj Aur Chand Aur Taare Aur Pahad Aur Darakht Aur Choupaye Aur Bahot Aadmi Aur Bahot Woh hai Jinpar Azab Mukarrar Ho Chuka Aur Jise Allah Zaleel Kare Use Koi Izzat Dene Wala Nahi Beshak Allah Jo Chahe Kare…
✍🏻⑲.
🖊Ye Do Farik Hai Ke Apne Rabb Me Jaghade To Jo Kafir Huwe Unke Liye Aag Ke Kapde Byote Gaye Hai Aur Unke Sero Par Kholta Paani Daala Jayega…
✍🏻⑳.
✏Jisse Gall Jaega Jo Kuch Unke Peto me Hai Aur Unki Khaale…
✍🏻②①.
✏Aur Unke Liye Lohe ke Gurz hai..
✍🏻②②.
🖊Jab Ghutne Ke Sabab Usme se Nikalna Chahenge Fir Usme Louta Diye Jaenge Aur Huqm Hoga Ke Chakkho Aag Ka Azab…
✍🏻②③.
✏Beshak Allah Dakhil Karega Unhe Jo Imaan Laye Aur Acche Kaam Kiye Bahishto Me Jinke Niche Nehre Bahe Usme Pehnaye Jaenge Sone Ke Kangan Aur Moti Aur Waha Unki Poshak Resham hai…
✍🏻②④.
🖊Aur Unhe Paakiza Baat ki Hidayat Ki Gayi Aur Sab Khoobiyo Sarahe ki Raah Batayi Gayi..
✍🏻②⑤.
✏Beshak Jinhone Kufr Kiya Aur Rokte Hai Allah ki Raah Aur Us Adab Wali Masjid Se Jise Humne Sab Logo ke Liye Mukarrar Kiya Ke Usme Ek-Saa Haqq hai Waha Ke Rehne Wale Aur Pardesi Ka Jo Usme Kisi Zyadti ka 
Na-Haqq Irada Kare Hum Use Dardnaak Azab Chakhayenge…
✍🏻②⑥.
✏Aur Jab Ke Humne Ibrahim ko Us Ghar Ka Thikana Theek Bata Diya Aur Huqm Diya Ke Mera Koi Shareek Naa Kar Aur Mera Ghar Suthra Rakh Tawaf Walo, Aur Aeteqaf Walo Aur Ru’qu Sajde Walo Ke Liye..
✍🏻②⑦.
🖊Aur Logo Me Hajj ki Aam Nida Kar De Woh Tere Pas Hazir Honge Pyada Aur Har Dubli Ountni Par Ke Har Door ki Raah se Aati hai…
✍🏻②⑧.
✏Take Woh Apna Irada Paye Aur Allah Ka Naam Le Jaane Huwe Dino Me Uspar Ke Unhe Rozi Di Be-Zuban Choupaye To Unme Se Khud Khawo Aur Musibat Zada Mohtaj Ko Khilawo…
✍🏻②⑨.
🖊Fir Apna Meil Kuchel Utaare Aur Apni Mannate Puri Kare Aur Us Aazad Ghar Ka Tawaf Kare.
✍🏻③ⓞ.
✏Baat Ye Hai Aur Jo Allah Ki Hurmato Ki Taa’zeem Kare To Woh Uske Liye Uske Rabb Ke Yaha Bhala Hai Aur Tumhare Liye Halal Kiye Gaye Be-Zuban Choupaye Siwa Unke Jinki Muma’neat Tum Par Padhi Jaati hai To Door Ho Butto ki Gandagi se Aur Bacho Joothi Bat se….
✍🏻③①.
✏Ek Allah Ho Karke Uska Saazi Kisi Ko Naa Karo Aur Jo Allah Ka Sharik Kare Woh Goya Gira Aasman Se Ke Parinde Use Uchak Le Jaye hai Ya Hawa Use Kisi Aur Jagah Fekti hai..
✍🏻③②.
🖊Baat Ye Hai Aur Jo Allah Ke Nishano Ki Taa’zeem Kare To Ye Dilo Ki Parhezgaari se Hai..
✍🏻③③.
✏Tumhare Liye Chopayo me Fayde hai Ek Mukarrar Mi’aad Tak Fir Unka Pahuchna Hai Us Aazad Ghar Tak..
✍🏻③④.
🖊Aur Har Ummat ke Liye Humne Ek Kurbani Mukarrar Farmayi Ke Allah Ka Naam Le Uske Diye Huwe Be’zuban Chopayo Par To Tumhara Ma’bood Ek Ma’bood hai To Usike Huzur Gardan Rakho…
✍🏻③⑤.
✏Aur Aye Mehboob ! Khushi Suna Do Un Tawazo Walo Ko Ke Jab Allah Ka Zikr Hota hai Unke Dil Darne Lagte hai Aur Jo Uftaad me Pade Uske Sehne Wale Aur Namaz Barpa Rakhne Wale Aur Humare Diye Se Kharch Karte hai…
✍🏻③⑥.
✏Aur Kurbani Ke Dildaar Janwar Ount Aur Gaay Humne Tumhare Liye Allah Ki Nishaniyo Se Kiye Tumhare Liye Inme Bhalayi hai To Unpar Allah Ka Naam Lo Ek Paanw Bandhe 3 Paanw se Khade Fir Jab Unki Karwat Gir Jaye To Unme se Khud Khawo Aur Sabr Se Bethne Wale Aur Bheek Mangne Walo ko Khilao Humne Yunhi Unko Tumhare Bas me De diya Ke Tum Ehsaan Maano…
✍🏻③⑦.
🖊Allah Ko Na Hargiz Unke Gosht Pahuchte hai Naa Unke Khoon Haan Tumhari Parhezgaari Us Tak Baaryab Hoti hai Yunhi Unko Tumhare Bas me Kar Diya Ke Tum Allah ki Barhayi Bolo Uspar Ke Tumko Hidayat Farmayi…
✍🏻③⑧.
✏Aur Aye Mehboob ! Khushkhabri Sunao Neki Walo ko Beshak Allah Balaye Taalta Hai Musalmano Ki Beshak Allah Dost Nahi Rakhta Har Bade Dagabaaz Na’shukre ko…
✍🏻③⑨.
🖊Parwangi Ata Huyi Unhe Jinse Kafir Ladte hai Is Beena Par Ke Unpar Zulm Huwa Aur Beshak Allah Unki Madad Karne Par Zaroor Qadir hai..
✍🏻④ⓞ.
✏Woh Jo Apne Gharo se Na’Haqq Nikale Gaye Sirf Itni Baat Par Ke Unhone Kaha Humara Rabb Allah hai Aur Allah Agar Aadmiyo Me Ek Ko Dusre se Dafa Na Farmata To Zaroor Dhaa Di Jati Khankahe Aur Girja Aur Kali Se Aur Masjide Jinme Allah Ka Ba’Kasrat Naam Liya Jata hai Aur Beshak Allah Zaroor Madad Farmayega Uski Jo Uske Deen Ki Madad Karega Beshak Allah Quwwat Wala Galib hai….
✍🏻④①.
✏Woh Log Ke Agar Hum Unhe Zameen Pe Qaabu De To Namaz Barpa Rakhe Aur Zakat De Aur Bhalayi Ka Huqm Kare Aur Burayi Se Roke Aur ALLAH Hi Ke liye Sab Kaamo Ka Anjam…
✍🏻④②.
🖊Aur Agar Ye Tumhari Takzeeb Karte Hai To Beshak Unse Pehle Zhutla Chuki hai Nooh Ki Qoum Aur Aaad Aur Samood 
✍🏻④③.
Aur Ibrahim Ki Qoum Aur Loot ki Qoum Aur Madiyan Wale..
✍④④.
✏Aur Moosa Ki Takzib Huyi To Mene Kafiro ko Dheel Di Fir Unhe Pakra To Kesa Huwa Mera Azab..
✍④⑤.
✏Aur Kitni Hi Bastiya Humne Khapa Di Ke Woh Sitamgaar Thi To Woh Ab Apni Chatto Par Dhahi Padi Hai Aur Kitne Kunwe Bekar Pade Aur Kitne Mehal Gach Kiye Huwe…
✍🏻④⑥.
✏To Kya Zameen Me Naa Chale Ke Unke Dil Ho Jinse Samje Ya Kaan Ho Jinse Sune To Ye Ke Aankhe Andhi Nahi Hoti Balke Woh Dil Andhe Hote hai Jo Seeno Me hai Aur Ye Tumse Azaab Mangne me Jaldi Karte hai…
✍🏻④⑦.
🖊Aur Allah Hargiz Apna Wa’da Jootha Na Karega Aur Beshak Tumhare Rabb Ke Yaha Ek Din Esa Hai Jesa Tum Logo ki Ginti me Hazaar Baras…
✍🏻④⑧.
✏Aur Kitni Bastiya Ke Humne Unko Dheel Di Is Haal Par Ke Woh Sitamgaar Thi Fir Mene Unhe Pakra ..
✍🏻④⑨.
🖊Aur Meri Hi Taraf Palatkar Aana hai Tum Farma Do Aye Logo ! Me To Yahi Tumhare Liye Sareeh Darr Sunane Wala hu…
✍🏻⑤ⓞ.
✏To Jo Imaan Laye Aur Acche Kaam kiye Unke Liye Bakshish hai Aur Izzat ki Rozi…
✍🏻⑤①.
✏Aur Woh Jo Koshish Karte Hai Humari Ayato Me Haar Jeet Ke Irado Se Woh Jahannami Hai…
✍🏻⑤②.
🖊Aur Humne Tumse Pehle Jitne Rasool Ya Nabi Bheje Sab Par Bhi Ye Waqiya Guzra Hai Ke Jab Unhone Padha To Shetan Ne Unke Padhne Me Logo Par Kuch Apni Taraf se Mila Diya To Mita Deta Hai Allah Us Shetan Ke Daale Huwe Ko Fir Allah Apni Ayate Pakki Kar Deta Hai Aur Allah Ilm-O-Hikmat Wala Hai…
✍🏻⑤③.
✏Take Shetan Ke Daale Huwe Ko Fitna Kar De Unke Liye Jinke Dilo Me Beemari Hai Aur Jinke Dil Sakht Hai Aur Beshak Sitamgaar Hai Ghoor Ke Jhagralu Hai…
✍🏻⑤④.
🖊Aur Isliye Ke Jaan Le Woh Jinko Ilm Mila hai Ke Woh Tumhare Rabb Ke Pas Se Haqq Hai To Uspar Imaan Laye To Jhuk Jaye Uske Liye Unke Dil Aur Beshak Allah Imaan Walo Ko Sidhi Raah Chalane Wala Hai…
✍🏻⑤⑤..
✏Aur Kafir Usse Hamesha Shak Me Rahenge Yaha Tak Ke Unpar Qayamat Aa Jaye Achanak Ya Unpar Ese Din Ka Azaab Aaye Jiska Phal Unke Liye Kuch Accha Na ho…
✍🏻⑤⑥.
✏Badshahi Us Din Allah Hi Ki Hai Wo Unme Faisla Karega To Jo Imaan Laye Aur Acche Kaam Kiye Woh Chain Ke Baagho Me hai…
✍🏻⑤⑦.
🖊Aur Jinhone Kufr Kiya Aur Humari Ayate Jhutlayi Unke Liye Zillat Ka Azaab Hai..
✍🏻⑤⑧.
✏Aur Woh Jinhone Allah Ki Raah Me Apne Ghar-Baar Chore Fir Maare Gaye Ya Mar Gaye To Allah Zaroor Unhe Acchi Rozi Dega Aur Beshak Allah Ko Rozi Sabse Behter hai…
✍🏻⑤⑨.
🖊Zaroor Unhe Esi Jagah Le Jayega Jise Woh Pasand Karenge Aur Beshak Allah Ilm-W-Hilm Wala hai…
✍🏻⑥ⓞ.
✏Baat Ye Hai Aur Jo Badla Le Jesi Taklif Pahuchayi Thi Fir Uspar Zyadti Ki Jaye To Beshak Allah Uski Madad Farmayega Beshak Allah Muaf Karne Wala Bakshne Wala hai…
✍🏻⑥①.
✏Ye Isliye Ke ALLAH Taa’la Raat Ko Dalta Hai Din Ke Hisse Me Aur Din Ko Lata Hai Raat Ke Hisse Me Aur Isliye Ke Allah Sunta Dekhta hai…
✍🏻⑥②.
🖊Ye Isliye Ke ALLAH Hi Haq Hai Aur Uske Siwa Jise Poojte Hai Wohi Batil Hai Aur Isliye Ke Allah Hi Bulandi Barhayi Wala Hai…
✍🏻⑥③.
✏Kya Tune Naa Dekha Ke Allah Ne Aasman Se Paani Utara To Subha Ko Zameen Hariyali Ho Gayi Beshak Allah Paak Khabardar Hai..
✍🏻⑥④.
🖊Usika Maal Hai Jo Kuch Aasmano Me Hai Aur Jo Kuch Zameen Me Hai Aur Beshak ALLAH Hi Be’Niyaz Sab Khubiyo Saraha Hai..
✍🏻⑥⑤.
✏Kya Tumne Naa Dekha Ke ALLAH Ne Tumhare Bas Me Kar Diya Jo Kuch Zameen Me hai Aur Kashti Ke Dariya Me Uske Huqm Se Chalti Hai Aur Woh Roke Huwe Hai Aasman Ko Ke Zameen Par Naa Gir Pade Magar Uske Huqm Se, Beshak ALLAH Aadmiyo Par Badi Meharwala Meharban Hai…
✍🏻⑥⑥.
✏Aur Wohi Hai Jisne Tumhe Zinda Kiya Fir Tumhe Marega Fir Tumhe Jilayega Beshak Aadmi Bada Na’Shukra hai…
✍🏻⑥⑦.
🖊Har Ummat Ke Liye Humne Ibadat Ke Qayde Bana Diye Ke Woh Unpar Chale To Hargiz Woh Tumse Is Muammle Me Jaghda Na Kare Aur Apne Rabb Ki Taraf Bulawo Beshak Tum Sidhi Raah Par Ho…
✍🏻⑥⑧.
✏Aur Agar Woh Tumse Jhagde To Farma Do ALLAH Khoob Janta hai Tumhare Koutak…
✍🏻⑥⑨.
🖊ALLAH Tumme Faisla Kar Dega Qayamat Ke Din Jis Baat Me Ikhtilaf Kar Rahe ho…
✍🏻⑦ⓞ.
✏Kya Tune Naa Jana Ke ALLAH Janta Hai Jo Kuch Aasmano Aur Zameen Me Hai Beshak Ye Sab Ek Qitab Me Hai Beshak Ye ALLAH Par Aasan Hai…
✍🏻⑦①.
✏Aur ALLAH Ke Siwa Eso Ko Poojte Hai Jinki Koi Sanad Usne Naa Utari Aur Eso Ko Jinka Khud Unhe Koi Ilm Nahi Aur Sitamgaaro Ka Koi Madadgaar Nahi…
✍🏻⑦②.
🖊Aur Jab Unpar Humari Roshan Ayate Padhi Jaye To Tum Unke Chehro Par Bigadne Ke Aasar Dekhoge Jinhone Kufr Kiya Kareeb Hai Ke Lapat Pade Unko Jo Humari Ayate Unpar Padhte Hai Tum Farma Do Kya Me Tumhe Bata Du Jo Tumhare Is Haal Se Bhi Badtar Hai Woh Aag Hai ALLAH Ne Uska Wa’da Diya hai Kafiro ko Aur Kya Hi Buri Palatne ki Jagah…
✍🏻⑦③.
✏Aye Logo ! Ek Kahawat Farmayi Jati hai Use Kaan Lagakar Suno Woh Jinhe Allah Ke Siwa Tum Poojte ho Ek Makhhi Na Bana Sakenge Agar Ye Sab Ikatthhe Ho Jaye Aur Agar Makhhi Unse Kuch Chinkar Le Jaye To Usse Chura Na Sakenge Kitna Kamzor Chahne Wala..
✍🏻⑦④.
🖊Woh Jisko Chaha ALLAH Ki Qadr Na Jani Jesi Chahiye Thi Beshak Allah Quwwat Wala Galib Hai..
✍🏻⑦⑤.
✏ALLAH Chun Leta Hai Farishto Me Se Rasool Aur Aadmiyo me Se Janta Hai Jo Unke Aage hai Aur Jo Unke Piche…
✍🏻⑦⑥.
✏Aur Sab Kaamo ki Ru’ju ALLAH Ki Taraf Hai Aye Imaan Walo ! RUQU Aur SAJDA Karo..
✍🏻⑦⑦.
🖊Aur Apne Rabb Ki Bandagi Karo Aur Bhale Kaam Karo Is Ummid Par Ke Tumhe Chutkara Ho..
✍🏻⑦⑧.
✏Aur Allah Ki Raah Me Jihad Karo Jesa Haqq Hai Jihad Karne Ka Usne Tumhe Pasand Kiya Tu Tumpar Deen Me Kuch Tangi Naa Rakhi Tumhare Baap Ibrahim Ka Deen Allah Ne Tumhara Naam Musalman Rakha Hai Agli Qitabo Me Aur Is Qur’an Me Take Rasool Tumhara Nigehbaan-W-Gawah Ho Aur Tum Aur Logo Par Gawahi Do To Namaz Barpa Rakho Aur Zakat Do Aur Allah Ki Rassi Mazbooti Se Tham Lo Woh Tumhara Moula Hai To Kya Hi Accha Moula Aur Kya hi Accha Madadgar…
*📥SUREH HAJJ MUKAMMAL….*
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy